Smart City

Technologie verandert zichtbaar en voelbaar onze gemeenten en steden. De wijze waarop we leven en werken, waarop we onze leefomgeving inrichten en de manier waarop we ons organiseren. Bij Smart Cities komen digitalisering en verstedelijking samen. Slimme technologie en slimme mensen maken de gemeente en stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder.

Nieuwe technologieën worden ingezet om de stad efficiënter, veiliger en aangenamer te maken. Nieuwe digitale toepassingen ondersteunen zowel de overheid als haar burgers; de kwaliteit van leven en vooral de informatievoorziening wordt in een slimme stad verbeterd. In het ideale concept van deze Smart Cities wordt (stedelijke) technologie ingezet om het leven van de inwoners leefbaarder, duurzamer, goedkoper en efficiënter te maken.

Slimme stad in de praktijk

Slimme verlichting

Lichtobjecten worden slim gemaakt. De verlichting past zich aan de omstandigheden aan en reageert op de omgeving, zoals bijvoorbeeld verkeersdrukte of beweging. Zo wordt de lichtbeleving vergroot, energie bespaard en storingen direct gesignaleerd. Dit verlaagt kosten, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheidsbeleving van inwoners.

In grachten kunnen vaarbewegingen in beeld gebracht worden. Opstoppingen worden hiermee inzichtelijk en de drukte op het water over de seizoenen wordt in beeld gebracht.

Ook worden grondwaterstanden realtime gemeten. Hierdoor kan adequaat gereageerd worden op veranderingen bij bijvoorbeeld droogte of juist extreme regenval. Dit voorkomt schade aan riolering, gebouwen en infrastructuur.


Geluidsmeting en Luchtkwaliteit

Door geluidsterkte in horeca te meten helpen we de uitbater binnen de geluidsnormen te blijven. Gelijk kan de gemeente vinger aan de pols houden en direct reageren als overschrijdingen plaats vinden. Zo wordt op innovatieve wijze aantoonbaar de geluidoverlast en gehoorschade beperkt. Een vergelijkbaar systeem wordt bij evenementen, pleinen en in de bouw gebruikt. Omgevingsdiensten en lokale overheid krijgen hierdoor meer grip op geluidoverlast.

CoX waarden worden gemeten om luchtvervuiling in kaart te brengen. Hier kan toekomstig beleid op worden gebaseerd.

Slimme oplossingen

Samenwerking is essentieel. Op het armatuur van een lantaarnpaal kunnen bijvoorbeeld verschillende sensoren zitten. Daarmee kan verkeersdrukte gemeten worden, maar tegelijk ook de luchtkwaliteit. De verlichting wordt gedimd wanneer er geen verkeer is en hetzelfde armatuur geeft inzicht in beweging van groepen jongeren in de buurt van uitgaansgebieden.

Smart city gaat niet alleen om slimme technologie maar om slimme oplossingen. Die maken we samen.

 

 

Terug naar overzicht

Vorige

M2M services
Verkeersmanagement

Volgende

ondergrondse afvalcontainers
Slimme afvalverwerking