Prioriteitstelling van incidenten

Het bepalen van de prioriteit van een incident gebeurt op basis van impact en urgentie. Ook gezond verstand en ‘business awareness’ spelen hierbij een belangrijke rol. Bekijk hier de wijze van prioriteitstelling van tickets.

Urgentie: de bedrijfseconomische spoed om te herstellen.

  • Hoog: De gebruiker kan helemaal niet werken. Gebruiker is niet bereikbaar.
  • Midden: De gebruiker kan wel werken, maar mist belangrijke functionaliteit(en).
  • Laag: De gebruiker kan wel werken, het gaat alleen moeizaam.

Impact: de bedrijfseconomische schade van het incident.

  • Bedrijf: Bedrijf geraakt (indicatief meer dan 5 gebruikers), een bedrijfskritische service functioneert niet meer of primaire processen zijn verstoord.
  • Afdeling: Afdeling geraakt (indicatief 2-5 gebruikers), een bedrijfskritische service ondervindt hinder, een niet bedrijfskritische service functioneert niet meer, of ondersteunende werkprocessen zijn verstoord.
  • Individu: Eén gebruiker geraakt of een niet bedrijfskritische applicatie ondervindt hinder.

Benieuwd naar andere aspecten van onze werkwijze? 

Werkwijze Servicedesk
Prioriteitstelling van incidenten
Het verschil tussen een standaard en major change
Doorlooptijden van veelvoorkomende activiteiten (standaard changes)
Managed App Matrix
- Klantspecifieke applicaties

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: