MVO & Sponsoring

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is VTM partner van diverse maatschappelijke initiatieven en goede doelen. Wij zijn van mening dat je als bedrijf naast een winstoogmerk ook verantwoordelijkheid en betrokkenheid dient te tonen op sociaalmaatschappelijk gebied.

VTM treedt hierbij vaak op als partner van uiteenlopende projecten. Onze voornaamste doelstellingen daarbij zijn het tonen van maatschappelijke betrokkenheid en het vergroten van de naamsbekendheid.

Onder het de maatschappelijke aspect valt tevens de omgang met betrekking tot het milieu. Hier kijken wij altijd kritisch naar en proberen waar mogelijk ons steentje bij te dragen. VTM hanteert een milieubeleid welke is vastgelegd in het Arbo- en Milieuhandboek.

Terug naar overzicht

Deel via:

Volgende

grip icon
Traditioneel ICT vs MSP