Maatregelen ten aanzien van personeelsbeleid vanwege coronavirus (COVID-19)

Op het gebied van persoonlijke hygiëne zijn aangescherpte maatregelen van kracht binnen VTM. Deze maatregelen zijn gericht op de zorg voor de werknemers en hebben een remmend effect op eventuele interne verspreiding.

Vooralsnog gelden dezelfde reguliere maatregelen voor kwetsbare werknemers (zoals degenen met een chronische aandoening en/of zwangeren). Deze zijn als volgt:

  • Medewerkers dienen thuis te werken bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.

  • Indien een werknemer ziekteverschijnselen vertoont en in een risicogebied is geweest en/of contact heeft gehad met een patiënt welke gediagnosticeerd is op een virus welke kenmerken heeft van een pandemie (zoals corona) dient hij/zij naar huis te gaan, contact met anderen te vermijden en direct de eigen huisarts te contacteren.

  • Indien een werknemer voor zieken of naasten moet zorgen, zijn er regelingen beschikbaar zoals bijzondere verlofvormen (zorgverlof/calamiteitenverlof).

  • Indien nodig kan VTM werktijdverkorting toepassen wanneer er tijdelijk minder werk is. Bedrijven komen hiervoor in aanmerking indien zij de komende 2-24 weken minstens 20% minder werk verwachten te hebben.


Voor personeel dat naar het buitenland reist:

  • Reis niet naar risicogebieden. Ga de actuele reisinformatie na van bijvoorbeeld RIVM, het ministerie van Buitenlandse Zaken en LCR. Realiseer je dat de ontwikkelingen vaak iets vooruit lopen op de officiële berichtgeving. Indien een werknemer zonder ziekteverschijnselen terugkeert vanuit een risicogebied, zal de werknemer gedurende tien dagen na thuiskomst preventief thuis werken.

  • Houd contact met werknemers die risicogebieden bezocht hebben of bezoeken.

  • Reizigers dienen extra zorg te besteden aan goede hygiëne en realiseer u daarbij dat hygiëneproducten niet overal ter wereld verkrijgbaar zijn.

  • Houd rekening met onvoldoende beschikbaarheid van medische voorzieningen (wegens een overbelaste of onderontwikkelde gezondheidszorg).

  • Ga na of het noodzakelijk is dat werknemers worden teruggeroepen.

 

Terug naar overzicht

Volgende

VTM jaaroverzicht 2019 VTM verbouwt
Maatregelen ten aanzien van de werkplek vanwege coronavirus (COVID-19)