Maatregelen ten aanzien van de werkplek vanwege coronavirus (COVID-19)

Op het gebied van de werkplek zijn aangescherpte maatregelen van kracht binnen VTM. Deze maatregelen zijn gericht op de zorg voor de werknemers en hebben een remmend effect op eventuele interne verspreiding.

Vooralsnog gelden dezelfde reguliere maatregelen voor kwetsbare werknemers (zoals degenen met een chronische aandoening en/of zwangeren). Covid-19 kan kortdurend overleven buiten het lichaam, bijvoorbeeld op voorwerpen. In deze periode kan het (ook via de handen) worden overgedragen. Daarom zijn de volgende maatregelen en richtlijnen van kracht:

  • Maak dagelijks meerdere keren schoon met reguliere schoonmaakmiddelen:
    > Handgrepen, leuningen, lichtknoppen, liftknoppen, balies.
    > Toetsenborden, computermuizen, telefoons.
    > Kranen, zeephouders, gootstenen, toiletten.
  • Een goede ventilatie is belangrijk. In iedere ruimte bij VTM is dit mogelijk en gebruik deze.
  • Houd tussen werkplekken 1,5 afstand in de vorm van een leeg bureau of lege stoel.
  • Verspreid je over de ruimtes binnen het pand.

Terug naar overzicht

Volgende

Covid maatregelen
Maatregelen ten aanzien van persoonlijke hygiëne vanwege coronavirus (...