KPN IoT / Geplande Werkzaamheden / Upgrade software radio netwerk

KPN voert software upgrades uit op het 2G/3G/4G/5G radionetwerk. Dit betreft netwerk elementen BBU (Base Band Unit),  BSC (Basic Station Controller) en RNC (Radio Netwerk Controller). De werkzaamheden zijn over een 5 nachten verdeeld over drie ZARA locaties van KPN (Arnhem, Rotterdam en Amsterdam, zie ook de Area maps onderaan deze pagina).

Deze upgrade is een noodzakelijke kwaliteits- en capaciteitsverbetering van het radionetwerk. Tevens is deze upgrade een voorwaarde om de nieuwste features op vooral het 4G en 5G mobiele netwerk succesvol te kunnen ondersteunen.

Onderbreking (Technisch)

BBU
Elk type mobiele gebruiker (modem, mobiele telefoon, etc) binnen het gebied waar werkzaamheden plaatsvinden, ervaart één keer een maximale downtime van 10 minuten. De werkzaamheden zorgen voor een korte onderbreking op site niveau. De onderbreking betreft 2G, 3G, 4G en 5G.

Per ZARA locatie worden circa 1000 sites van een upgrade voorzien. Dit verloopt via batches van circa 25 sites per keer. Sites in één batch zijn geen buren van elkaar. Theoretisch kunnen naburige sites de dekking overnemen, afhankelijk van lokale omstandigheden. Hiermee wordt het effect van een onderbreking zo veel mogelijk beperkt.

BNC + RNC
2G en 3G mobiele gebruikers (modems, mobiele telefoons, etc) binnen het gebied waar werkzaamheden plaatsvinden, ervaren één keer een maximale downtime van 20 minuten.

De werkzaamheden betreffen hier alleen het 2G en 3G radio netwerk. Het 4G en 5G netwerk wordt niet onderbroken door deze werkzaamheden en blijft volledig beschikbaar.

Onderbreking (Klant / Eindgebruiker)

In het service window ervaart de eindgebruiker een korte onderbreking van de connectie met het mobiele netwerk. BBU werkzaamheden: 10 minuten maximaal. BNC/RNC werkzaamheden: 20 minuten maximaal.

Risico’s en mitigerende maatregelen

De betreffende upgrades zijn uitvoerig getest op het live netwerk in de regio Zoetermeer. Hier zijn de upgrades eerder succesvol uitgevoerd. De upgrade wordt door KPN engineers stapsgewijs uitgevoerd. Maximaal 25 sites per keer én beperkt tot één ZARA locatie. Hierdoor is de impact per site kort en lokaal.

Actie vereist van klant / eindgebruiker

Het grootste deel van alle devices maakt na de upgrade automatisch weer verbinding met het netwerk. Echter, een mogelijk scenario is dat sommige devices dit niet automatisch doen. Een handmatige actie is dan noodzakelijk. Wij vragen u daarom om voor uw eigen operatie de afweging te maken in hoeverre aangescherpte monitoring aan uw zijde wenselijk is.

 

Map Amsterdam Service Area

Upgrade software radio netwerk - Map Amsterdam Area


Map Arnhem Service Area

Upgrade software radio netwerk - Map Arnhem Area


Map Rotterdam Service Area

Upgrade software radio netwerk - Map Rotterdam Area

 

Terug naar overzicht

KPN Netwerk Modernisatie

Deel dit artikel via:

Volgende

KPN Netwerk Modernisatie
KPN Netwerk Modernisatie