Het belang van IoT in het watermanagement

Watermanagement is onontbeerlijk in een waterrijk land als Nederland. Van oudsher is Nederland expert op het gebied van watermanagement. Dat is goed, maar een oneindig proces. Water blijft komen en regenbuien worden steeds heviger en krachtiger. Dit zorgt voor veel belasting van afwateringssystemen.

In het belang van veiligheid en milieubescherming is watermanagement van groot belang. Het is noodzakelijk dat jij als speler in het waterbeheer altijd en overal jouw gemalen, stuwen, bergbezinkbassins en overstorten adequaat kunt beheren. Of jij je nu bezighoudt met het voorkomen van wateroverlast, het controleren van de waterkwaliteit of het op peil houden van het oppervlaktewater, actuele gegevens zijn voor jou onmisbaar.

Centraal Management Systeem

Door jouw objecten in het veld te verbinden met een centraal management systeem heb je altijd en overal inzicht in gegevens die voor jou van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan objecten als pompen, sluizen, stuwen, bruggen, overstorten, niveaumetingen. Dit stelt jou in staat om de gehele waterketen op afstand (telemetrisch) te monitoren, besturen, beheren en managen. Op die manier helpt het systeem om jouw beheerproces zo efficiënt en voordelig mogelijk te laten verlopen.

Watermanagement SCADA systemen pompen en gemalenSCADA systemen

Pompen en gemalen in Nederland worden aangestuurd door geavanceerde systemen. Zogenoemde SCADA systemen. Deze staan in de regel onder het beheer van gemeentes en waterschappen. De communicatie tussen het SCADA systeem en de pompen en gemalen in het veld wordt verzorgd door M2M oplossingen. Deze M2M oplossing zorgt voor een stabiele en veilige verbinding, zodat alles real-time, juist en tijdig aangestuurd wordt.

Starten met IoT? Vraag de IoT Trial Kit aan!

VTM IoT Trial KitBen jij geïnspireerd door de mogelijkheden van IoT voor jouw organisatie? Wij kijken en denken graag met jou mee voor welke bedrijfsprocessen Internet of Things van toegevoegde waarde kan zijn binnen jouw organisatie.

Vraag kosteloos de IoT Trial Kit aan. Je krijgt 3 maanden lang 2 simkaarten met 100MB p/m connectiviteit, veilige verbindingen en toegang tot een management platform.

Gratis testen? Vraag kosteloos een Trial Kit aan!

Terug naar overzicht

Watermanagement middels IoT hoofdfoto

Deel dit artikel via:

Whitepaper - Internet of Things is here to stay

Wil jij alles weten over de mogelijkheden van het Internet of Things?

Download whitepaper

Vorige

M2M services
Verkeersmanagement

Volgende

IP VPN
Smart City