Een PDF ondertekenen

Je kunt een document ondertekenen om de inhoud te bekrachtigen of om het document goed te keuren. Op deze pagina leggen we uit hoe je een document of overeenkomst ondertekent met gebruik van de desktopapplicatie Acrobat of Reader.

Wanneer je een PDF-document of een formulier wilt ondertekenen, kun je jouw handtekening typen of tekenen, of een afbeelding van jouw handgeschreven handtekening invoegen. Je kunt ook tekst toevoegen, zoals naam, bedrijf, functie of datum. Wanneer je het document opslaat, worden de handtekening en de tekst onderdeel van de PDF.

Opmerking:
Je kunt ook een afbeelding van jouw handtekening mobiel vastleggen met de mobiele app Adobe Acrobat Reader en deze opslaan in Adobe Document Cloud, zodat deze wordt gesynchroniseerd en beschikbaar is voor gebruik op desktop en mobiele apparaten. Zie Jouw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken voor meer informatie.

 • Open het PDF-document of het formulier dat u wilt ondertekenen.

 • Klik op het ondertekeningspictogram  in de werkbalk. U kunt ook Gereedschappen > Invullen en ondertekenen kiezen of u kunt Invullen en ondertekenen kiezen in het rechterdeelvenster.

  Het algemene ondertekeningsgereedschap
 •  Het gereedschap Invullen en ondertekenen wordt weergegeven. Klik op Invullen en ondertekenen.

  Startpagina Invullen en ondertekenen
 • De formuliervelden worden automatisch gedetecteerd. Plaats de muis boven een veld om een blauw vak weer te geven. Klik in het blauwe vak en de cursor wordt automatisch op de juiste positie geplaatst. Typ uw tekst om het veld in te vullen. 

  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven
  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven

  U kunt kiezen in welke kleur u het PDF-formulier wilt invullen. Klik op de kleurknop in het menu Invullen en ondertekenen en kies de gewenste kleur.

  Kleur voor het invullen van het formulier kiezen

  De handtekeningkleur is standaard zwart. Als u de standaardkleur van de handtekening wilt aanhouden, dient u ervoor te zorgen dat de optie Originele kleur van handtekening uitgeschakeld is.

  Opmerking:

  Zie PDF-formulieren invullen voor meer informatie.

 • Klik op het pictogram Ondertekenen  op de werkbalk en kies vervolgens of u uw handtekening of alleen uw initialen wilt toevoegen.

  Handtekening of initialen toevoegen

  Als u al handtekening of initialen hebt toegevoegd, worden deze als opties weergegeven waaruit u kunt kiezen.

 • Als u uw handtekening of initialen al hebt toegevoegd, selecteert u deze uit de opties voor de functie Ondertekenen. Klik vervolgens op de plaats in het PDF-bestand waar u de handtekening wilt plaatsen. Ga verder met de volgende stap.

  Als u voor het eerst ondertekent, wordt het deelvenster Handtekening of Initialen weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van het deelvenster Handtekening.

  Een afbeelding van een handtekening typen, tekenen of importeren
  U kunt zelf een handtekening typen of tekenen of u kunt een handtekeningbestand importeren. Toegevoegde handtekeningen en initialen worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
  • Typen - typ uw naam in het veld. U kunt kiezen uit een kleine selectie handtekeningstijlen; klik op Stijl wijzigen om een andere stijl te bekijken.
  • Tekenen - schrijf uw handtekening in het veld.
  • Afbeelding - blader naar en selecteer een afbeelding van uw handtekening.
  • Handtekening opslaan - als dit selectievakje is geselecteerd en u bent aangemeld bij Acrobat Reader of Acrobat, wordt de toegevoegde handtekening veilig opgeslagen in Adobe Document Cloud voor hergebruik.

  Klik op Toepassen en vervolgens op de plaats in de PDF waar u de handtekening of initialen wilt plaatsen.

 • Als u de geplaatste handtekening of initialen wilt verplaatsen, klikt u op het veld om deze te markeren en gebruikt u de pijltoetsen. Als u het formaat van het veld wilt wijzigen of het veld in zijn geheel wilt verwijderen, gebruikt u de opties in de veldwerkbalk.

Terug naar overzicht

Een PDF ondertekenen

Deel dit artikel via:

Volgende

Danny Den Hollander NIST framework
Cybersecurity Framework