DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEM (DAS)

Veel bedrijven ervaren dagelijks problemen met de dekking van mobiele telefoons in hun gebouwen. Steeds
beter wordende isolatie van gebouwen en het gebruik van moeilijk doordringbare materialen zijn hier vaak de oorzaak van. De signalen van operators die worden verspreid door buitenmasten en noodzakelijk voor ontvangst op mobiele telefoons, komen steeds moeilijker in gebouwen binnen, dit terwijl deze cruciaal zijn voor uw bedrijfsvoering.

Het Distributed Antenna System, kortweg DAS, is een indoor antenne netwerk waarmee dekking in een gebouw sterk kan worden verbeterd. DAS is een aparte infrastructuur die specifiek bedoeld is voor het verspreiden van RF-signalen door een gebouw.

Een DAS-systeem verspreidt, afhankelijk van wat er op gekoppeld wordt, o.a. 2G-, 3G- en 4G-signalen van alle Nederlandse operators, maar zorgt ook voor de verspreiding van signalen voor bijvoorbeeld portofonie of paging. Op die manier is het in elk gebouw mogelijk om een optimaal signaal te verzekeren voor de aanwezige communicatie apparatuur.

Een DAS-netwerk kan zowel passief als actief zijn. Een passieve DAS bestaat alleen uit coaxiale kabels en componenten die geen stroom nodig hebben. Middels kabels wordt het gewenste signaal verspreid door het gebouw. Bij een actieve DAS worden radiosignalen van een basisstation door een hub omgezet, zodat deze over een glasvezel of UTP-netwerk gedistribueerd kunnen worden.
Een Hybride DAS is een combinatie van passieve en actieve DAS.

VTM is specialist op het gebied van DAS systemen en is volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. VTM ontwerpt DAS-oplossingen conform de specificaties van de klant en de in te koppelen operators en houdt rekening met de wensen van de klant op esthetisch gebied.

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: