Beveiligingstips voor de telefooncentrale

Wat kunt u doen tegen telefooncentralemisbruik

Over het algemeen hebben veel bedrijven een beveiligingsbeleid. 
Vaak wordt aandacht besteed aan beveiligingsbeleid voor toegang tot het pand en beveiligde ruimtes, maar ook aan firewalls, antivirus, anti malware en dergelijke in een ICT securitybeleid. 
Om uw bedrijf beter te beveiligen op ICT gebied bevat een goed security beleid meerdere elementen:

 • Cliënt security (PC’s en laptops)
 • Server security
 • Netwerk security
 • DMZ security (toegang tot het netwerk)
 • E-mail en internet beleid
 • Telefooncentrale security beleid
 • Toegangsbeleid voor beveiligde ruimtes

Hieronder volgen een aantal nuttige tips voor de uitvoer van uw telefooncentrale security beleid.

 • Blokkeer de mogelijkheid om buiten kantoortijd via de centrale naar het buitenland en/of betaalnummers te bellen. Dat beperkt de schade, want de criminelen werken meestal ’s nachts of in het weekend.

 • Vervang de standaard toegangscodes (pincodes) voor gebruik van bijvoorbeeld een voicemail door andere niet voor de hand liggende codes. Maak dus geen gebruik van 0000, 1111, 1234 etc. Verander ook de standaard instellingen die door de fabrikant worden gebruikt.
 • Laat de medewerkers die het systeem mogen gebruiken en ook de beheerders discreet omgaan met de toegangscodes (pincodes) met name die voor een gebruik op afstand (Voicemail en Remote Access).
 • Registreer al het telefoonverkeer. Door het goed monitoren van het belgedrag vallen extreme veranderingen direct op.
 • Zorg ervoor dat niet werkelijk gebruikte functies, faciliteiten en toegangen uitgeschakeld zijn of laat dit beperken bijvoorbeeld voor in perioden van afwezigheid of in perioden van vermoede problemen.
 • Neem direct contact op met de leverancier van de telefooncentrale om de instellingen en pincodes aan te passen of uit te breiden indien u dit zelf niet zou kunnen.
 • Zorg dat u de juiste contactgegevens bij de hand heeft om met uw leverancier onzekerheden of aanpassingen te kunnen afspreken (veelal een operationele technische service desk), voor zover u zelf geen beheerwerkzaamheden wilt of kunt doen.
 • Blijf bewust dat misbruik, zowel binnen uw bedrijf als van buitenaf, altijd voor kan komen. Er zijn verschillende beveiligingsmogelijkheden, afhankelijk van het risicoprofiel van uw bedrijf, de gebruikte apparatuur, de noodzakelijke gebruiksfuncties en de toelaatbaar geachte restrisico’s.
 • Blijf bewust dat bepaalde telefoonbestemmingen eenvoudig hoge kosten kunnen veroorzaken zoals o.a. het bellen naar koopnummers [?], naar het buitenland of naar andere netwerken.
 • Misbruikers en fraudeurs blijken creatief en ontwikkelen zich verder. Vraag uw leverancier of servicecontactpersoon van de telefooncentrale regelmatig of er voor uw systeem (software) updates bestaan om uw systeem beter te kunnen beveiligen.
 • Bewaak en registreer al het systeemgebruik met name in een periode van aanpassingen en of na een vermoeden van misbruik of andere nog niet verklaarde waarnemingen.
 • Neem preventiemaatregelen op in de aanschaf van en installatie van een telefooncentrale of bij een eigen verbeteringproject. Een goede aanpak is een op uw bedrijf aangepaste inventarisatie van vereiste gebruiksmogelijkheden en aanwezige en te beperken risico's.

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: