Betaalwijze VTM Grip

Dit document beschrijft de maandfactuur procedure van VTM Grip.

Maandfactuur

De maandfactuur wordt aan het eind van de maand verstuurd. In deze factuur tref je de volgende elementen aan:

  1. Diensten die op de 22van de betreffende maand (peildatum) actief zijn worden voor de gehele maand gefactureerd;
  2. Modificaties van diensten die éénmalige kosten met zich meenemen (zoals bijvoorbeeld SLA, QoS of Activatie);

Voorbeelden:

  • Dienst wordt op 11 november gereed gemeld. Op de maandfactuur die in november wordt verstuurd, wordt deze dienst gefactureerd voor de gehele maand (1 x de maandelijkse prijs van de dienst).
  • Dienst wordt op 11 november opgeheven. Op de maandfactuur die in november wordt verstuurd, wordt deze dienst niet gefactureerd.

Incasso

De incasso van de maandfactuur worden uitgevoerd rond 6e werkdag na de factuurdatum. Dit met uitzondering van feestdagen die op een werkdag vallen. In deze gevallen zal de incasso op de eerstvolgende werkdag worden uitgevoerd. De exacte incassodatum wordt op de factuur vermeld. VTM maakt gebruik van de Bedrijven Euro Incasso. De machtiging voor deze incasso dient door de klant zelf geregistreerd te worden bij de bank van de klant. De wijze waarop dit moet worden gedaan is per bank verschillend en kan op de website van de betreffende bank terug worden gevonden. Voor de registratie zijn de volgende gegevens van belang:

Organisatienaam: VTM Services B.V.
Incassant ID: NL59ZZZ555332990000

 

Terug naar overzicht

Deel via: