Betaalwijze telefoon i.c.m. nieuw of verlengd abonnement

Wanneer u een mobiel nummer verlengt i.c.m. een toestel, starten er verschillende processen vanuit zowel de VTM Groep als vanuit KPN/Telfort. U zult derhalve verschillende facturen ontvangen. Om verwarring te voorkomen volgt hier een toelichting op deze facturen (op volgorde van ontvangstdatum);

1) Verkoopfactuur VTM
Voor de aanschaf van uw toestel ontvangt u in eerste instantie een factuur waarop de losse verkoopprijs in rekening gebracht wordt. Deze factuur hoeft u niet direct te betalen.

2) Creditfactuur VTM
Enkele dagen hierna ontvangt u een creditfactuur. Deze creditfactuur bedraagt het verschil tussen het met VTM afgesproken bedrag en de losse verkoopprijs. Met andere woorden; wanneer u het bedrag van de creditfactuur van de basistoestelprijs aftrekt, komt u op het met VTM afgesproken toestelbedrag. Toestel en creditering worden dus apart verstuurd. Reden: KPN/Telfort moet eerst de verlenging (en dus de creditering) goedkeuren, alvorens zij een creditering kunnen toewijzen. Nadat KPN deze creditering heeft toegewezen, sturen we deze door conform afspraak.

3) Verrekening en betaling aan VTM
Zodra u de creditfactuur ontvangen heeft, kunt u de twee facturen met elkaar verrekenen. Het verschil tussen deze twee facturen, is het bedrag dat u ons verschuldigd bent.

4) Creditering KPN
Indien afgesproken, bestaat de mogelijkheid dat u nog een creditering vanuit KPN ontvangt. Deze ontvangt u op de eerstvolgende maandafrekeningen van KPN.

(Reken)voorbeeld

1) U schaft een iPhone 7 in combinatie met een Zakelijk Mobiel Onbeperkt 2016 abonnement aan. De dag na aanschaf krijgt u een factuur binnen waarop het volledige bedrag van de iPhone 7  in rekening wordt gebracht. Het factuurbedrag bedraagt € 659,00 en hoeft NOG NIET DIRECT betaald te worden!

2) Enkele dagen later krijgt u een creditering vanuit VTM, welke €149,00 bedraagt.

3) Wanneer u deze twee bedragen met elkaar verrekend, komt u uit op een bedrag van €510,00. Dit is het met VTM afgesproken bedrag voor het toestel i.c.m. verlenging. Gelieve dit bedrag over maken naar het gespecificeerde bankrekeningnummer. 

4) Wanneer dit afgesproken is tijdens de verkoop, is het mogelijk dat er nog een korting verrekend wordt met de eerstkomende KPN facturen. Stel, u heeft een KPN factuurkorting van €300,00 toegezegd gekregen, dan zijn uw eerstkomende maandafrekeningen gratis. Dit loopt door tot de €300,00 die u als tegoed heeft bij KPN, op is. Vanaf dat moment betaalt u weer het reguliere maandtarief.
 
Bovenstaande bedragen zijn fictief, derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Wel verlengen, geen toestel

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw verlenging te combineren met toestel, bestaat de mogelijkheid om uw korting (creditering) bij ons in depot te laten staan. U kunt dit bedrag later gebruiken voor de aanschaf van hardware of andere diensten.

 

Terug naar overzicht

Deel via: