Tarifering en betaalwijze KPN ÉÉN Excellence diensten

Om u als klant één aanspreekpunt voor de gehele dienstverlening te kunnen bieden heeft KPN ervoor gekozen om VTM de diensten van zowel KPN als VTM te laten incasseren. VTM verstrekt aan u zowel de KPN ÉÉN factuur van KPN als een separaat factuur voor de diensten van VTM. U ontvangt de KPN ÉÉN factuur van KPN dus via VTM. Deze wijze van factureren van KPN ÉÉN is wellicht nieuw voor u. Hierover zullen wij u middels onderstaande nader informeren.

KPN ÉÉN factuur van KPN

Voor het KPN deel zoals op de KPN ÉÉN klantovereenkomst is overeengekomen is KPN degene die de dienst levert/product maakt. Voor de KPN ÉÉN factuur aangaande deze diensten geldt dat VTM voor KPN een "kassiersdienst" vervult. Dat houdt in dat VTM bij u het factuurbedrag (incl. btw) vanuit de KPN ÉÉN factuur incasseert en volledig afdraagt aan KPN. U betaalt de KPN ÉÉN Excellence factuur aan VTM en hoeft géén betaling aan KPN te doen.

KPN is genoodzaakt tot deze wijze van factureren door de fiscale wetgeving in Nederland. Deze wetgeving schrijft voor dat alleen diegene die het product maakt/de dienst levert een factuur mag uitreiken en daarover ook de btw afdraagt.

Om het technisch mogelijk te maken dit bedrag bij u te incasseren wordt de KPN ÉÉN factuur vergezeld door een VTM betaalverzoek / incassodocument welke enkel dient tot het mogelijk maken van de incasso. Op het VTM document staan geen aanvullende diensten van KPN of VTM vermeld. Het bedrag op dit betaalverzoek staat gelijk aan het factuurbedrag (incl. btw) zoals vermeld op de KPN ÉÉN factuur van KPN. Op het betaalverzoek staat ook de BTW vermeld welke op het KPN factuur staat. Let op: er is geen sprake van BTW verlegging.

De betaalwijze van het KPN ÉÉN factuur is conform de KPN ÉÉN overeenkomst altijd middels automatische incasso.

VTM diensten factuur

Voor de aanvullende diensten, te weten installatie werkzaamheden; beheerdiensten; service diensten maar ook hardware welke vanuit VTM worden geleverd, is het alleen VTM die een factuur mag uitreiken. VTM is in deze ook belastingplichtig.

De betaalwijze van de VTM diensten factuur kan middels de betaalwijze op rekening of middels automatische incasso plaatsvinden.

Uw financiële administratie

Voor uw financiële administratie is er in deze sprake van twee inkoopfacturen (als gevolg van twee overeenkomsten).

  1. U heeft één inkoopfactuur van de crediteur KPN (voor alle diensten van KPN)
  2. U heeft één inkoopfactuur van de crediteur VTM (voor alle diensten van VTM)

U betaald het bedrag inclusief BTW van beide facturen echter aan VTM.

VTM en KPN hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de wijze van factureren en incasseren. Mocht u onverhoopt toch nog vragen hierover hebben dan kunt u terecht bij uw contactpersoon bij VTM.

Standpuntbepaling belastingdienst

VTM heeft de factuur en incasso wijze middels een standpuntbepaling van de Belastingdienst geborgd. 

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: