Behoeften waar VTM op inspeelt

Bij de definitie van producten en diensten wordt ingegaan op de behoefte welke wordt ingevuld bij onze klanten.
Deze behoefte bepaalt de aangeboden producten of diensten. VTM wil met zijn product en diensten portfolio de
volgende behoeften invullen:


Efficiënter werken
De snelheid, flexibiliteit en toepasbaarheid van Telecom en IT infrastructuren zijn cruciaal voor het optimaliseren
van bedrijfsprocessen en het voeren van een efficiënte bedrijfsvoering. Zij dragen hierdoor bij aan het succes van
de organisatie.


Sturingsinformatie
Sturen op basis van data is voor steeds meer organisaties een must om een competitief voordeel te behalen (of
te behouden) op concurrerende partijen. Het verbinden van apparaten en sensoren met centrale beheer- of data
verzamel systemen is daarvoor cruciaal.


Inzicht in kosten en in de hand houden van uitgaven
De complexiteit van Telecom en IT oplossingen zorgt ervoor dat bedrijven vaak geen goed beeld hebben van de
gemaakte kosten. In de praktijk zien wij dat bedrijven nog steeds te veel onnodige kosten maken. Elementen die
hierbij naar voren komen zijn opvallend hoge kosten voor mobiel bellen, onnodige modules die geadviseerd zijn,
buitensporige internetkosten en desinvesteringen. Hier kunt u aanzienlijk op besparen. Het in de hand houden
van uitgaven, voorkomen van "bill shocks" en het creëren van zekerheid omtrent toekomstige uitgaven blijft op
de agenda van elke organisatie.


Beschermen van bedrijfsgegevens op (mobiele) apparaten
Binnen de meeste (MKB-)bedrijven heeft (bijna) iedere medewerker een tablet, smartphone, laptop of een ander
mobiel apparaat. Die mobiele apparaten worden zowel zakelijk als privé gebruikt. De grens tussen privé en
zakelijk wordt hierdoor vager. Bedrijfsdata komt hiermee dagelijks buiten de grenzen van uw afgeschermde
netwerk! Het beheren en beveiligen van deze mobiele apparaten is een must voor elke organisatie!


Beheer en beveiliging van het IT netwerk
Wanneer we ons voldoende beseffen hoe afhankelijk we zijn van ICT, dan realiseren we ons ook dat beheer en
beveiliging zeer belangrijke onderdelen zijn van de totale automatiseringsoplossing. De continuïteit van vrijwel
iedere organisatie, en daarmee bedrijfsvoering, is afhankelijk van de beschikbaarheid en goede werking van
applicaties, ICT systemen en netwerkcomponenten.


Tijd en locatie onafhankelijk werken
Eindgebruikers willen zelf kunnen beslissen waar en wanneer zij bereikbaar zijn. Zij stellen steeds hogere eisen
aan de prestaties van de Telecom en ICT systemen. De hoge eisen die aan de benodigde infrastructuren worden
gesteld vormen het fundament waarop deze systemen moeten worden gebouwd.


Maatschappelijk ondernemen
Wij staan voor maatschappelijke uitdagingen. Als burgers, als bedrijfsleven, als overheid. Deze uitdagingen
stellen ons voor opgaven, maar bieden ook kansen. Technologische ontwikkelingen bieden perspectief op nieuwe
waarde creatie en staan aan de basis van maatschappelijke oplossingen.

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: