Microsoft Azure IoT

Azure IoT biedt een door de cloud gehoste oplossingsback-end voor het verbinden, bewaken en controleren van vrijwel elk apparaat. Azure IoT omvat beveiligings- en besturingssystemen voor apparaten, aan de hand waarvan bedrijven IoT-toepassingen kunnen bouwen, implementeren en beheren.

Dankzij de open benadering van Azure IoT krijgen ontwikkeling en integratie de hoogste prioriteit. Verbind, bewaak en beheer miljarden apparaten op uw eigen voorwaarden door snel en eenvoudig oplossingen te ontwikkelen op een volledig beheerd toepassingsplatform, of bouw flexibelere oplossingen met behulp van robuuste platformservices.


Microsoft Azure IoT biedt functionaliteiten als:

  • Ontvangen van telemetriegegevens van uw apparaten en bepalen hoe die gegevens moeten worden verwerkt en opgeslagen.
  • Analyseren van de telemetriegegevens om inzichten te krijgen, ongeacht of dat in realtime of achteraf wordt gedaan.
  • Verzenden van opdrachten vanuit de cloud naar een bepaald apparaat.
  • Apparaten inrichten en bepalen welke apparaten verbinding mogen maken met uw infrastructuur.
  • Bijhouden van de status van uw apparaten en hun activiteiten volgen.
  • De op uw apparaten geïnstalleerde firmware beheren.


Microsoft Azure IoT


Verhoog efficiency

Microsoft Azure IoT stelt gebruikers in staat om (bedrijfs)processen efficiënter en effectiever inrichten, én IoT-assets met elkaar te verbinden, bewaken en te controleren.

Bij bewaking op afstand kan bijvoorbeeld afwijkend gedrag van apparaten geïdentificeerd worden. Wanneer afwijkend gedrag wordt geconstateerd, kan automatisch een opdracht naar het apparaat teruggezonden worden om een corrigerende actie te ondernemen. Dit proces genereert een automatische feedbacklus tussen het apparaat en de cloud welke de efficiëntie van de oplossing aanzienlijk verhoogt.

 

Terug naar overzicht

Microsoft Azure IoT

Deel dit artikel via:


Meer weten over Microsoft Azure IoT?

Neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen u graag!

  -> 0174 226 692
  -> of servicedesk-iot@vtmgroep.nl