Basisprincipes Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Per 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Per die datum moeten alle bedrijven voldoen aan deze nieuwe Europese privacyverordening ter bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de burger.

Inhoud AVG

De AVG voorziet ondermeer in:

 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers en klanten;
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor Europese privacytoezichthouders.


Dit doet zij door het hanteren van enkele basis principes:

 • Transparantie:

  De persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten.
 • Doelbeperking:

  De persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden.
 • Gegevensbeperking:

  Enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.
 • Juistheid:

  De persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
 • Bewaarbeperking:

  De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid:

  De persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Verantwoording:

  De verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.Gerelateerde pagina´s

 

 

© copyright 1988-2017 VTM Groep | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Sitemap | Info
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie?

Onderdeel van svg