Wijziging facturatie VTM Grip per 1 oktober


Per 1 oktober wordt de facturatie voor VTM Grip dienstverlening geoptimaliseerd. De lever- en facturatie momenten komen hierdoor dichter op elkaar.

Huidige situatie

Op dit moment ontvangt u in februari een factuur omtrent de licenties van januari, met als peildatum de laatste dag van de maand.

Nieuwe situatie

Na deze wijziging ontvangt u voortaan in de laatste week van de maand waarin de dienst actief is de factuur met als peildatum de 22e van die betreffende maand. In oktober ontvangt u dus de factuur over de licenties welke u in oktober afneemt, met als peildatum 22 oktober.

Eenmalige impact

De kosten voor de VTM Grip dienstverlening blijven onveranderd. De factuur van oktober betreft echter wel de kosten voor september en oktober en zal dus eenmalig twee maanden bevatten. De daaropvolgende facturen zijn weer per maand en conform de nieuwe werkwijze.

 

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze maandelijkse business update.

Volgende

Hans Olsthoorn directeur VTM ICT Telecom IoT Cybersecurity
Cyberproof? Het moet én én zijn!