Transformeert u al digitaal – deel 2

Hans Olsthoorn, directeur VTM

Grote kans van niet! Ten minste, als we alle berichtgeving van de laatste weken moeten geloven. Veel berichten over het achterlopen van ondernemend Nederland op het gebied van digitalisering, kansen die gemist worden en de overheid die alle zeilen wil/moet bijzetten om als BV Nederland aan te haken. Met wel de ambitie digitale koploper te willen worden, dat dan weer wel.

Struisvogelpolitiek

Digitalisering is weliswaar trending topic, maar veel organisaties doen (nog) niet mee aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Terwijl we in alle sectoren zien dat digitalisering een revolutie heeft ontketend op het gebied van ondernemen. En toch houden veel organisaties hun processen bij het oude.

Reden zou kunnen zijn de verandering in processen en cultuur welke gepaard gaat met nieuwe ontwikkelingen. “Het gaat goed zo, dus waarom veranderen?” Struisvogelpolitiek aan de vergadertafel. Dat het in de praktijk eigenlijk nóg beter kan, wordt vaak vergeten.

Deel 2

Waarom ‘deel 2’ van dit blog? Ruim een jaar geleden schreef ik zo’n zelfde blog. Over de mogelijkheden en kansen van digitale transformatie. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ook wij wel enige aarzeling zien bij organisaties. Zeker, er zijn ‘early adaptors’ die voorop lopen in digitalisering. Én hier inmiddels ook al de voordelen van ondervinden. Maar er is nog een grote achterhoede. Een grote groep ondernemers die de kat uit de boom kijkt.

Graag zet ik daar de lijn door van dit blog deel 1 van een jaar geleden. Digitale transformatie biedt kansen! Digitalisering gaat dan niet eens per se over de techniek zelf, maar over wat de internetverbinding faciliteert. Het gaat over betere dienstverlening tegen lagere kosten en het sneller en beter bedienen van klanten. En van medewerkers, zoals bijvoorbeeld met online werkplekmogelijkheden in de Cloud.

En zoals eerder ook al gezegd, je hoeft echt niet de volgende Airbnb of Uber te zijn. Het gaat veel meer om de organisatie zo in te richten om medewerkers en klanten digitaal te bedienen als vervanging of aanvulling op traditionele kanalen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan bellen via internet. Even betrouwbaar als de vaste lijn, maar flexibeler en tegen lagere maandelijkse kosten. Mee gaan met de tijd zeg maar, en tegelijk ook nog eens de voordelen plukken van meer tevreden medewerkers, betere bereikbaarheid en hogere klanttevredenheid.

ICT-Security

Ook steeds meer data komt online. De kunst is hoe die data in te zetten ten gunste van de eigen bedrijfsvoering. De digitale onderneming biedt mogelijkheden om bedrijfsprocessen te verbeteren, beter op elkaar af te stemmen en zo besluitvorming aan te passen. En de mogelijkheid om beschikbare klantinformatie in te zetten om realtime beslissingen te nemen.

Tegelijk met deze toenemende hoeveelheden aan online informatiestromen komt ook goede security om de hoek kijken. Met alle kansen die digitalisering biedt zijn ook de risico’s enorm toegenomen. Digitalisering is trending topic, maar helaas is cybercriminaliteit dat ook.

‘Hoe beveilig ik mijn systemen?’ ‘Hoe ga ik om verantwoord om met alle privacygevoelige informatie?’ Digitale transformatie valt of staat met digitale veiligheid. Ook de overheid is zich hiervan bewust en komt met uiteenlopende plannen, commissies, certificering en wetten om online onveiligheden te voorkomen, kwetsbaarheden te detecteren, en om de gevolgen daarvan te beperken.

Hand in hand

Voor organisaties geldt dat niet anders. Goede beveiliging van de ICT-omgeving gaat hand in hand digitalisering. Transformeert u nog zo digitaal, doet u dat niet veilig, dan is uw risico enorm. Digitalisering biedt vele kansen en mogelijkheden voor uw organisatie. Combineert u dat met goede security en een betrouwbare ICT-omgeving, dan plukt u binnen afzienbare tijd de vruchten van uw digitale transformatie.