SMS notificatie bij hoogverbruik mobiele data

Mobiele gebruikers KPN ÉÉN, Zakelijk Mobiel (2016) en KPN Data Only abonnees ontvangen sinds kort een SMS notificatie op het moment dat 50%, 80% en 100% van het individuele datategoed verbruikt is. Dit ter bescherming tegen onverwacht hoge kosten als gevolg van hoogverbruik van nationaal en EU data.

Uitgezonderd

Abonnementen die geen eigen datategoed hebben, zoals de KPN ÉÉN Data Only sim, Zakelijk Mobiel (2016) Flexibel en Zakelijk Mobiel (2016) Groep SIM (XL) abonnementen ontvangen geen SMS notificatie.

Gedeeld datategoed

Bij huidige mobiele abonnementen met een datategoed geldt dat de individuele tegoeden van hetzelfde type abonnement met elkaar gedeeld worden. Hierdoor is het mogelijk dat een gebruiker geen 100% SMS notificatie heeft ontvangen, doordat hij individueel zijn tegoed nog niet geeft verbruikt, terwijl het groepstegoed wel volledig is verbruikt en er sprake is van buiten bundel kosten, of andersom.

Waarschuwingsmail

Aanvullend wordt daarom bij 80% en 100% verbruik van het groepstegoed een waarschuwingsmail verstuurd. Via de beheerportal kunt u zich registreren om deze waarschuwingsmail te ontvangen, ter bescherming tegen onverwacht hoge kosten.

Dit kan via; Gebruikers  >>  Lijst van gebruikers  >>  Registreer voor e-mail berichten

Uitschakelen

De individuele SMS notificaties kunnen ook uitgeschakeld worden. Uw hoofdgebruiker van de beheerportal kan indien gewenst per gebruiker het vinkje bij SMS dataverbruik uitschakelen.

Dit kan via; Gebruikers  >>  Lijst van gebruikers  >>  SMS dataverbruik uitschakelen