Slimmer werken door de inzet van Het Nieuwe Werken

De wereld om ons heen verandert in een razend tempo. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken. Door slimmer te werken stijgt de productiviteit van uw medewer­kers en neemt de slagkracht van uw organisatie toe. Het Nieuwe Werken draait om efficiënter en effectiever (samen)werken op een manier die bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen.

Het Nieuwe Werken is al begonnen

Ontwikkelingen als digitalisering, globalisering en het ontsluiten van informatie via internet hebben een grote invloed op onze manier van werken. Bij Het Nieuwe Werken draait het om efficiënter en effectiever (samen)werken op een manier die bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Deze kunnen uiteenlopen van kosten besparen tot duurzaam werken en van het binden van medewerkers tot productiviteitsverhoging.

Technologie is onontbeerlijk

Nieuwe technologieën maken plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk. Hiervoor is een veilige en flexibele werkplek nodig, afgestemd op de behoeften en wensen van uw medewerkers en uw organisatie. VTM laat technologie werken, door de mens die er mee moet werken als uitgangspunt te nemen. Medewerkers moeten zelf ervaren welk voordeel de ICT-oplossing oplevert. Dit vergroot het succes van acceptatie van de veranderingen. 

Het Nieuwe Werken raakt de gehele organisatie

Het Nieuwe Werken is niet alleen een vraag voor directie en management, maar vraagt ook om actieve betrokkenheid van de medewerkers. Een verandering van werkstijl gaat niet vanzelf. Iedere werkelijke organisatieverandering begint bij de intrinsieke motivatie om zelf te veranderen. Daarom benadert VTM optimalisatievraagstukken zowel vanuit het management als vanuit de medewerker. De medewerkers weten vaak zelf het beste hoe zij slimmer kunnen (samen)werken.

Acceptatie door betrokkenheid

Inzicht in uw medewerkers – wat vinden zij belangrijk in hun werk en hoe willen zij gefaciliteerd worden vanuit ICT en de organisatie en communiceren over persoonlijke voordelen van Het Nieuwe Werken is van cruciaal belang. Door uw medewerkers te betrekken bij het veranderingsproces, worden weerstanden weggenomen en worden veranderingen makkelijker geaccepteerd.

Multidisciplinaire aanpak van Het Nieuwe WerkenEen gefaseerde en multidisciplinaire aanpak

VTM realiseert Het Nieuwe Werken binnen uw organisatie door stap voor stap de gewenste verandering werkelijkheid te maken. De verandering benaderen we telkens vanuit drie invalshoeken: organisatie, huisvesting en technologie. Deze deelgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

1. Visie

Wat wil de organisatie bereiken met de invoering van Het Nieuwe Werken? VTM ontwikkelt samen met de klant een integrale visie op communicatie, samenwerken en het delen van informatie en te behalen doelstellingen. 

2. Analyse

Wat is het vertrekpunt voor de reis naar Het Nieuwe Werken? De analyse levert de meest voorkomende werkstijlen van de organisatie op. In deze fase brengen wij ook de huidige middelen, de architectuur en bijbehorende wensen in kaart.

3. Business Case

Wat doen we wel en wat doen we niet? De business case helpt de klant bij het maken van keuzes voor Het Nieuwe Werken. De business case wordt samengesteld op basis van potentiële scenario’s op het gebied van ICT, HR en Facilities. Hierbij staan functionaliteit, beschikbaarheid, toekomstvastheid en kosten & baten centraal.

4. Compositie

Welke route leggen we af? Op basis van de gewenste scenario’s wordt de voorgestelde verandering gecomponeerd naar een ontwerp en in beeld gebracht in een roadmap.

5. Transformatie

Wat gaan we aanpassen om Het Nieuwe Werken in te voeren?

De voorgenomen verbeterscenario’s voor het communiceren, samenwerken en delen van informatie worden daadwerkelijk geïmplementeerd.

6. Optimalisatie

Zijn en blijven we op koers? Het systematisch monitoren en besturen van het programma om de ingezette verandering volgens de roadmap vast te houden.

Begeleiding en trainingen zijn cruciaal

Flexibel werken, ofwel plaats- en tijdonafhankelijk werken, biedt uw medewerkers veel vrijheid maar ook meer verantwoordelijk­heden. Dit vraagt om heel duidelijke afspraken over bereikbaar­heid, communiceren, samenwerken en resultaten. Om medewerkers daadwerkelijk efficiënter en effectiever te laten werken is een goede begeleiding en training nodig.

VTM biedt een trainings-programma aan voor de begeleiding van het gehele veranderings­proces van Het Nieuwe Werken. Van workshops om de ‘nieuwe’ werknormen die horen bij Het Nieuwe Werken te bepalen tot trainingen voor de toepassing van nieuwe technologieën.

Unieke ICT-combinatie

VTM beschikt over uitgebreide kennis van informatie- en communicatietechnologie.

Wij implementeren, integreren en testen voortdurend de nieuwste technologieën. Op deze manier bestrijken wij het gehele proces van business consultancy tot aan implementatie en beheer. Dit maakt ons uniek in Nederland.

VTM adviseert uw organisatie over Het Nieuwe Werken. Wij begeleiden het gehele veranderingstraject zodat Het Nieuwe Werken daadwerkelijk zal bijdragen aan uw organisatiedoelen. Daarnaast borgen van deze nieuwe manier van werken door het betrekken van uw medewerkers met workshops en trainingen.

 

Bezoekers van deze pagina bekeken ook:
»  Transformeer iedere locatie tot werkplek
»  Online werkplekbeheer
»  Proactief beheer van uw ICT