Privacy gaat iedereen wat aan

Eind januari is de Autoriteit Persoonsgegevens gestart met een voorlichtingscampagne over de op handen zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AP wijst met deze campagne op de rechten en plichten binnen deze nieuwe privacywetgeving, welke per 25 mei 2018 van kracht is binnen de hele Europese Unie.

Praktische hulp

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is als uitvoerend orgaan belast met de controle op naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, gaf de aftrap voor de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’. Doel van de campagne is enerzijds om mensen bewuster te maken van hun privacyrechten en anderzijds biedt de campagne organisaties praktische hulp bij naleving van de wet.

Rechten en plichten

De AVG verplicht organisaties om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Nog meer dan in de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het geval is. De AP stelt dat veel mensen en organisaties nog onbekend zijn met de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Doel van de campagne is om daar verandering in te brengen.

Zo krijgen burgers meer rechten met de nieuwe wet. Een klant kan bijvoorbeeld op elk moment om inzage vragen in persoonsgegevens die een bedrijf over hem of haar heeft. En mogen zij hun gegevens laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen (vergeetrecht).

Privacy-administratie

Bedrijven en overheden hebben straks een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. En dat is voor bedrijven ingewikkelder dan het lijkt. Waar staan al die gegevens en wie kan er bij? Welke persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd?

De druk om per 25 mei compliant te zijn aan de nieuwe wetgeving neemt toe. Het zal voor bedrijven nog een hele klus worden om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe privacywet.

Praktische hulp

Op hulpbijprivacy.nl, de campagnewebsite, wil de AP praktische hulp bieden om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en staat meer informatie over de rechten en plichten overzichtelijk op een rij.

Ook VTM is al langere tijd actief bezig om klanten te wijzen op de nieuwe wetgeving en te helpen in de voorbereidingen op de AVG. Een thema waar we ook komende maanden nadrukkelijk mee aan de slag blijven. Kijk op vtmgroep.nl/gegevensbescherming voor ons dossier, download ons whitepaper of neem contact op met VTM via info@vtmgroep.nl of 0174 52 73 20.

 

Bezoekers van deze pagina bekeken ook: