Op termijn mogelijk nieuwe nummerreeksen voor mobiele telefonie

Ruim 90% van alle beschikbare 06 nummers is inmiddels uitgegeven. Dit blijkt uit de nieuwe monitor Nummeruitgifte van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM verwacht in de toekomst een steeds grotere schaarste in het aantal mobiele nummers. Door de 060 en de 069 reeks te openen zou extra ruimte ontstaan van 20 miljoen nummers.

Bron: gsmhelpdesk.nl

Binnen de huidige nummerreeksen bestemd voor mobiele telefonie, zijn 60 miljoen mobiele nummers beschikbaar. Eind 2016 was reeds 91 procent hiervan uitgeven.

Verscherpt toezicht

Om problematische schaarste te voorkomen houdt de ACM al een aantal jaar verscherpt toezicht op de uitgifte van 06-nummers in Nederland. Zo worden telecomproviders bijvoorbeeld geacht om bestaande mobiele nummers zo veel mogelijk te recyclen. Dat houdt in dat een mobiel telefoonnummer dat in onbruik is geraakt, na een afkoelperiode van circa een jaar weer in omloop gebracht moet worden.

Ook wordt steeds langer gedaan met een mobiel nummer, doordat bij een overstap naar een andere provider het 06-nummer wordt meegenomen. Op het moment dat een klant overstapt naar een andere provider, zijn providers verplicht om mee te werken aan deze zogenoemde nummerportering.

Nieuwe nummerreeksen

Het gebruik van mobiele telefonie zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. Het aantal mobiele nummers dat in gebruik is zal hierdoor verder blijven stijgen. Ondanks diverse maatregelen in de afgelopen jaren om nummerschaarste tegen te gaan, verwacht de ACM op langere termijn toch toenemende schaarste in het aantal 06 nummers. Het openen van nieuwe nummerreeksen is mogelijk de volgende stap.

Bijvoorbeeld het openen van de 060 en de 069 reeks voor mobiele telefonie is een optie om de toenemende nummerschaarste aan te pakken. Hierdoor ontstaat extra ruimte van 20 miljoen 06-nummers.

Of gedeeltelijke openstelling van de 066 en 067 reeks. Nummers binnen deze reeksen zijn gereserveerd voor videotex, toegang tot datadiensten (inbelnummers voor internet) en semafonie. Slechts een zeer klein aantal nummers binnen deze reeksen is in gebruik. Door ongebruikte nummers in te zetten voor mobiele communicatie zouden nog eens tussen de 10 en 20 miljoen extra mobiele nummers beschikbaar komen.

Eigen reeks M2M communicatie

Om de druk op het gebruik van mobiele nummers te beperken, is eerder al de zogenaamde 'Machine to Machine' (M2M) communicatie gesplitst van het mobiele telefoonverkeer. Sinds 2013 mogen voor M2M toepassingen geen 06 nummers meer gebruikt worden. Hiervoor is een nieuwe 097-reeks in het leven geroepen.

Deze 097 nummerreeks heeft geen 10, maar 12 nummers. Dat maakt dat er ruimte is voor maar liefst 100 miljoen telefoonnummers voor M2M toepassingen. De vraag blijft of dit genoeg zal zijn, omdat steeds meer apparaten gebruik maken van een mobiele (data)verbinding en zijn voorzien van een simkaart met mobiel nummer. De verwachting is dat binnen enkele jaren het aantal M2M aansluitingen zelfs al hoger ligt dan het aantal reguliere mobiele aansluitingen.