Nederland digitale koploper van Europa

Nederland als dé digitale koploper van Europa. Dat is de doelstelling van het huidige kabinet. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om op verantwoorde manier de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering optimaal te benutten. Met Nederland als pionier in Europa.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Om die doelstelling waar te maken, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Hiervoor is de ‘Nederlandse Digitaliseringsstrategie’ vastgesteld, bestaande uit 24 bijbehorende ambities.

Belangrijkste uitgangspunten;

  • het verdienvermogen van Nederland verder versterken;
  • zorgen voor betere digitale vaardigheden;
  • zorgen voor cyberveiligheid.

De 24 ambities richten zich onder andere op een digitaal vaardig MKB. De strategie richt zich op het vergroten van ICT-vaardigheden van heel Nederland, op bescherming van persoonsgegevens én op veilige technologie.

Ondersteuning voor bedrijfsleven

Nederland behoort met haar infrastructuur voor vaste en mobiele communicatie al jaren tot de wereldtop. Nederland loopt voorop bij het gebruik van nieuwe technologie. Het MKB daarentegen heeft op dat terrein juist een achterstand, bleek onlangs uit onderzoek door de Europese Commissie.

"De economie verandert door bijvoorbeeld digitalisering structureel", aldus Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. "Dat merken veel ondernemers, maar vooral kleinere bedrijven hebben vaak niet de tijd en expertise om hier adequaat op in te spelen."

Digitale innovaties bieden nog meer dan genoeg groeikansen. Het bedrijfsleven heeft dankzij de goede digitale infrastructuur in Nederland een goede uitgangspositie om deze kansen te verzilveren. Met diverse programma’s wil het kabinet ondernemers ondersteunen om door digitale technologie te groeien en om (kleinere) bedrijven te helpen bij het optuigen van hun digitalisering.

Digitaal Veilig

Kansen kunnen alleen verzilverd worden als Nederland digitaal veilig is. De impact en snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt vragen om een dynamische aanpak die aangepast kan worden aan veranderende dreigingen. Eind april werd daarvoor namens het kabinet de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) gepresenteerd. Gezamenlijk met het bedrijfsleven worden daarin de noodzakelijke stappen benoemd om onze digitale veiligheid te versterken.

Zoals bijvoorbeeld de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software. Deze bevat een samenhangende set van maatregelen om onveiligheden in hard- en software te voorkomen, kwetsbaarheden te detecteren, en om de gevolgen daarvan te beperken. En op Europees niveau wordt gewerkt aan een raamwerk voor (vrijwillige) cybersecurity-certificatie en aan een richtlijnvoorstel waarin de verkoper van digitale inhoud, zoals bijvoorbeeld software, wordt verplicht om beveiligingsupdates te verstrekken.

Bedrijfsleven mist sense of urgency

Brancheorganisaties uit het bedrijfsleven missen nog wel de ‘sense of urgency’ in de gepresenteerde digitaliseringsstrategie. De ondernemingsorganisaties missen de urgentie inzake maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, zorg en mobiliteit, waar digitale technologie voor nieuwe oplossingen kan zorgen.

Het is goed dat de ‘vergeten paragraaf’ uit het regeerakkoord eindelijk ingevuld wordt, maar er zit te weinig vaart in, menen VNO-NCW, MKB-Nederland, FME en Nederland ICT. Nederland doet in de praktijk nog niet genoeg aan digitalisering, waardoor we achterblijven bij andere landen. Het kabinet moet volgens de brancheorganisaties meer samenwerken met de private sector om de digitalisering van de economie te versnellen. Verder moet het MKB nieuwe technologie - zoals robotica, big data analyse - beter inzetten.

Positief

Tegelijk klinken ook positieve geluiden dat het kabinet met een integrale digitale strategie komt, die goed inspeelt op de snelheid van de digitalisering en de impact hiervan op de samenleving en economie. De strategie toont plannen over noodzakelijke randvoorwaarden zoals educatie, regelgeving en ethische kaders. Maar ook is een vertaalslag gemaakt naar maatschappelijke domeinen als zorg, industrie, duurzaamheid en mobiliteit.

 

Lees hier het rapport: Rapport Nederlandse Digitaliseringsstrategie
In dit rapport staat wat nodig is om te zorgen dat Nederland sterk blijft op het gebied van digitalisering.