Mobiele markt Nederland groeit, KPN vergroot aandeel

De mobiele markt in Nederland zit in de lift. Op jaarbasis laat de dienstenomzet in 2016 nog wel een daling zien, maar in het derde kwartaal steeg de omzet met 3,5% ten opzichte van Q2 dit jaar. Het marktaandeel van KPN groeide in het derde kwartaal tot bijna 43% van de totale dienstenomzet. Daarmee verstevigt KPN zijn leidende positie op de Nederlandse mobiele markt.

De mobiele netwerkoperators, inclusief Tele2 als vierde speler, behaalden samen een kwartaalomzet van 1,2 miljard euro. Dit blijkt uit het Dutch Mobile Operators Q3 2016 rapport van Telecompaper. Waar T-Mobile en Vodafone hun marktaandeel zagen dalen tot respectievelijk 21 en 32%, steeg het marktaandeel van KPN tot bijna 43%. Tele2 groeide ook en is als vierde speler op de makt goed voor een marktaandeel van 4%.

In de lift

De groei in het derde kwartaal betekent een verbetering van de dienstenomzet ten opzichte van voorgaande jaren. Waar tussen Q2 en Q3 voorgaande jaren sprake was van minimale groei, neemt de dienstenomzet in Q3 van 2016 toe met 3,5% ten opzichte van Q2. Op jaarbasis dalen de opbrengsten nog met 4,4%, maar die daling is minder sterk dan voorgaande jaren.

De mobiele markt in Nederland vertoont daarmee tekenen van lichte verbetering. Ondanks dat blijven operators wel last ondervinden van prijsdruk en stevige concurrentie.

Omzet daalt naar 4,6 miljard euro

De onderzoekers van Telecompaper verwachten dat de dienstenomzet dit jaar zal dalen met 3,7% tot 4,7 miljard euro. De verwachting is dat dit komende jaren verder zal dalen tot een omzet van rond de 4,6 miljard euro in 2020.

Wel is de verwachting dat mobiel dataverkeer sterk zal blijven groeien. Deze groei zal echter onvoldoende zijn om de structurele daling van omzet uit spraak en sms te compenseren. Ook dragen nieuwe MTA-tarieven en afschaffing van roaming niet bij een het tegengaan van de omzetdaling.

Het aantal simkaarten in Nederland stijgt wel verder door. Eind september 2016 telde de Nederlandse markt 20,2 miljoen simkaarten. Dat is een stijging van 1,3% op jaarbasis. Telecompaper verwacht dat dit de komende jaren verder zal toenemen, tot 20,8 miljoen in 2020.