Laat me met rust!

Hans Olsthoorn, directeur VTM Groep

Er is nieuwe privacywetgeving in aantocht. De AVG, ofwel de Algemene verordening gegevensbescherming. Burgers en klanten staan straks sterker als het gaat om de bescherming van hun privacy. Voor veel organisaties betekent dit dat er zowel organisatorisch als technisch de nodige maatregelen genomen moeten worden.

Privacy wordt ook wel omschreven als het recht om met rust gelaten te worden (zie wikipedia.org/wiki/The_Right_to_Privacy). Het recht op privacy, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is zelfs als grondrecht vastgelegd in de Grondwet. Maar onze privacy staat onder druk. Digitalisering zorgt voor enorme verzamelingen aan data van klanten en burgers. Organisaties verwerken meer persoonsgegevens dan ooit! Huidige privacywetgeving is niet meer afdoende om de privacy van burgers te beschermen.

Informationele privacy

In het geval van de op handen zijnde AVG gaat het om onze informationele privacy; de vastlegging en verwerking van persoonsgegevens. De nieuwe privacywetgeving ziet toe op het recht voor personen op veilige en betrouwbare verwerking van persoonsgegevens en het recht om zelf te kunnen bepalen wie welke informatie over jou te zien krijgt.

Bijna alle organisaties werken op één of andere manier wel met persoonsgegevens. Van klanten, prospects, leveranciers of van de eigen medewerkers. De AVG dwingt organisaties om zorgvuldig en veilig om te gaan met deze gegevens.

2 jaar voorbereidingstijd

De nieuwe regelgeving geldt al sinds mei 2016. De termijn van 2 jaar tot mei 2018 geldt als de termijn voor bedrijven om hun beleid op het gebied van dataverwerking aan te passen. Echter uit verschillende onderzoeken blijk dat veel organisaties niet weten wat de nieuwe AVG precies inhoudt, laat staan dat men weet wat het betekent voor de eigen organisatie. Uit diezelfde onderzoeken blijkt zelfs dat veel bedrijven nog geen enkele voorbereiding hebben getroffen om straks op tijd in lijn te zijn met de nieuwe regelgeving. Gezien de sancties die vanaf 25 mei 2018 gelden is dat niet heel verstandig.

Ook u!

Linksom of rechtsom, organisaties moeten straks voldoen aan de vernieuwde privacywetgeving. Ook u! Voldoet u hier niet aan, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Van hoge boetes tot imagoschade. Wanneer u geen compliancy aan kunt tonen, bijvoorbeeld in het geval van een datalek, staat u dan al met 1-0 achter.

‘Laat me met rust’ mag dan straks misschien gelden voor burgers en klanten, maar als het aan de Autoriteit Persoonsgegevens ligt geldt voor organisaties het tegenovergestelde.

 

Lees ook: