IoT-trends om rekening mee te houden

Het Internet of Things is een krachtig concept. Het is actueel en zorgt voor opkomende trends. Deze trends zullen komende jaren invloed hebben op de gehele industrie. Graag benoemen we enkele van die IoT-trends om rekening mee te houden.

Security

Prijzen van IoT-apparatuur en infrastructuur blijven dalen. Hierdoor worden IoT-toepassingen toegankelijker en blijven in aantal groeien. Goed nieuws voor de IoT-markt, maar deze toename van devices brengt ook risico’s met zich mee. Hoe meer IoT-apparaten op de markt, hoe meer endpoints die mogelijk misbruikt kunnen worden. Zo hebben diverse security incidenten de afgelopen jaren geleid tot spraakmakende krantenkoppen, waarvan je als organisatie niet het lijdend voorwerp moet willen zijn.

Bedrijven moeten nog meer waarde hechten aan het beveiligen van de IoT-toepassing. Goede security vereist meer investering dan de meeste bedrijven tot nu toe doen. Om incidenten te voorkomen, maar ook om te kunnen voldoen aan strengere regulering als gevolg van eerdere incidenten.

Ook op hardware-niveau gaat beveiliging een belangrijke rol spelen de komende jaren. Met name voor applicaties die te maken hebben met bijzonder gevoelige data. Door ervoor te zorgen dat alleen vertrouwde besturingssystemen of applicaties via de hardware zelf worden uitgevoerd, kunnen risico’s en dreigingen worden verminderd. Er zullen veiligere, betrouwbare IoT-apparaten op de markt komen, toegesneden op specifieke sectoren.

Regulering

Door lage mate van regulering ligt het momenteel voor de hand om uitsluitend te focussen op vernieuwing en innovatie van technologie. Het Internet of Things heeft inmiddels echter wel een aantal zwakheden blootgelegd als gevolg van te weinig regulering. Zo bleek het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, devices en technologie vaak belangrijker dan veiligheid of compatibiliteit met bestaande toepassingen. Toepassingen van devices werden daardoor te solitair of te onveilig.

IoT-gebruikers verzamelen nu zoveel mogelijk gegevens, omdat niet duidelijk is welke gegevens nuttige informatie bieden in de toekomst. Als gevolg van het opslaan van deze grote hoeveelheden gebruikersgegevens is het van belang dat hierover centrale afspraken bestaan. De verwachting is dan ook dat begonnen zal worden met voorstellen voor centrale regel- en wetgeving om de markt te bewegen naar meer eenvoud, eenduidigheid en regulering. Leveranciers en gebruikers van IoT-toepassingen moeten zich bewust zijn van deze wetgeving, onder andere met betrekking tot verzamelen, behouden en beveiligen van data en devices.

Kunstmatige intelligentie

Endpoints, ofwel de afzonderlijke IoT-apparaten binnen een volledige IoT-toepassing, zijn centraal onderdeel van IoT-installaties. Deze maken, efficiëntere bewerkingen en een betere responsiviteit mogelijk. Afgelopen jaren is geëxperimenteerd met een hybride benadering van IoT-technologieën. Verschillende combinaties worden uitgetest om deze nieuwe technologie optimaal tot zijn recht te laten komen. Hier speelt kunstmatige intelligentie een belangrijke rol.

Kunstmatige intelligentie completeert de stap van het verzamelen van gegevens tot het optimaal benutten ervan. Een IoT-oplossing gaat pas renderen als de gegenereerde data ook ten gunste van huidig bedrijfsvoering wordt benut. Veel IoT-toepassingen kunnen veel meer dan wat organisaties er daadwerkelijk mee doen. Kunstmatige intelligentie overbrugd de kloof tussen wat de IoT-toepassing kan en wat organisaties kunnen verwerken.

Voor veel organisaties is het daarom zinvol om te investeren in kunstmatige intelligentie in plaats van in meer sensoren. Met als doel meer waarde verkrijgen door beter gebruik te maken van de gegevens die worden verzameld.

Mobiele toegankelijkheid

De snelle opkomst van smartphones is cruciaal geweest voor het IoT. Dalende kosten voor mobiele connectiviteit, camerasensoren en navigatiechips, gecombineerd met het steeds kleiner worden van de IoT componenten, heeft IoT-apparaten zo betaalbaar gemaakt als ze nu zijn.

Tot op heden is het verbinden van gebruikers met IoT-applicaties echter nog grotendeels gerealiseerd via desktoptoepassingen. Hierdoor hebben mobiele gebruikers geen tot weinig toegang tot gegevens. De laatste jaren is de toegang tot IoT-netwerken via mobiele apparaten aanzienlijk gegroeid, Deze trend zal in de (nabije) toekomst versnellen, waardoor meer personen toegang hebben tot IoT-data. Dit verandert de rol van medewerkers. Medewerkers zullen meer gebruik gaan maken van de IoT afgeleide gegevens.


Internet of Things is niet langer de technologie van de toekomst; het is de technologie van het heden. Als gevolg hiervan wordt het IoT in toenemende mate gezien als een ruggengraat van de moderne data-economie. Data, data, data en organisaties die deze data optimaal weten te benutten, vertalen en in te zetten zullen het meeste profiteren van de voordelen hiervan.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie en wat M2M Services voor u kan betekenen? Neem dan zeker contact met ons op via 0174 226 692.

 

Volgende

ICT aan de basis van uw bedrijfscontinuiteit kl
ICT aan de basis van uw bedrijfscontinuïteit