IoT helpt bij belangrijk onderzoek Waddenzee

Met ‘drifters’ worden zeestromingen in kaart gebracht in het Waddengebied. Door roaming M2M SIM-kaarten heeft de meetapparatuur altijd bereik en kan data realtime opgehaald worden.

SEAWAD is een gezamenlijk project van de TU Delft, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente Deltares en Rijkswaterstaat. SEAWAD is een onderzoeksproject naar den zandmotor voor de Wadden, ter bescherming van het Waddengebied. De kennis die SEAWAD oplevert, bepaalt of Rijkswaterstaat besluit tot de aanleg van een zandmotor bij de Waddeneilanden.

Het Waddengebied is een uniek natuurgebied in de wereld, dat in 2009 is uitgeroepen tot Unesco werelderfgoed. Door klimaatverandering en stijgende zeespiegel loopt dit gebied gevaar. Wereldwijd staat Nederland bekend om zijn expertise als het gaat om kustbescherming. Voor Nederland is deze expertise zelfs een belangrijk exportproduct. Het SEAWAD-project verrijkt deze expertise en draagt bij aan de bescherming van het unieke Waddengebied, maar kan elders in de wereld ook weer worden toegepast in gebieden waar soortgelijke problemen spelen.


De Klantvraag

De zandmotor is een natuurlijke barrière die door gebruik te maken van zeestromingen de Zuid-Hollandse kustlijn beschermt tegen erosie. SEAWAD onderzoekt of ook het Waddengebied in de toekomst beschermd kan worden middels een dergelijke zandmotor. Met behulp van ‘drifters’ worden zeestromingen in kaart gebracht. Deze drifters bevinden zich in afgelegen gebied, in de Noordzee en Waddenzeem, buiten gebruik van de meeste netwerken. Van groot belang voor het welslagen van het project is onafgebroken connectiviteit, zodat metingen niet stilvallen, de stromingen nauwkeurig in kaart worden gebracht en data real-time inzichtelijk is.

De uitdaging zit hem in de plek waar de meetapparatuur wordt gebrui9k. Dit zijn geen vaste plekken, en als gezegd erg afgelegen. Er zijn SIM/kaarten nodig die altijd dekking hebben. Met roaming SIM/kaarten van M2M Services kan gebruik gemaakt worden van alle lokaal beschikbare operators. Middels GPRS wordt de positie van de drifters gevolgd en elke 40 seconden zenden de drifters hun locatie uit. Door de roaming Sims heeft de meetapparatuur altijd bereik en kunnen metingen onafgebroken uitgevoerd worden.

De metingen geven data en inzicht in stroming en sedimenttransport in verschillende kustgebieden. Dit project draagt bij aan nieuwe en betere simulaties van het gebied. Het Waddengebied kan zodoende beter in kaart gebracht worden.

Bij succes kan dergelijke meettechniek in de toekomst bijvoorbeeld ook ingezet worden om stroming in kaart te brengen, en waar dit mogelijk leidt tot gevaarlijke situaties. Zo kunnen bijvoorbeeld watersporters beter gewaarschuwd worden.

VTM IoT zorgt met slimme inzet van innovatieve technologie voor duurzame oplossingen in elk denkbaar bedrijfsproces. IoT stelt bedrijven in staat om efficiënter te werken en heeft raakvlakken met ieder bedrijfsproces. IoT breekt grenzen af en creëert eindeloze mogelijkheden. VTM IoT is trots om als partner een bijdrage geleverd te hebben aan dit unieke project. Weliswaar maar voor een kleien onderdeel, maar tegelijk wel een belangrijk onderdeel. Zonder connectiviteit geen data, zonder data geen kennis, zonder kennis geen gepaste oplossing.

 

Volgende

M2M in smoking 250
M2M Services wint Telecom Inspirience Award