Internet of Things verandert onze manier van leven en werken

Het Internet of Things bestaat in essentie uit apparaten/machines verbonden met het internet. In 2020 zullen tientallen miljarden apparaten aangesloten zijn op het internet. Uitgerust met sensoren verzamelen deze ‘things’ enorme hoeveelheden data. Verbonden met het internet wordt deze stroom aan data verstuurd, gedeeld en geanalyseerd, met als doel inzicht in (bedrijfs)processen en deze efficiënter in te richten.

Vierde Industriële Revolutie

Gartner schatte dat eind 2016 bijna 4 miljard apparaten verbonden waren met het internet. Van auto’s, industriële robots, straatverlichting, AED apparatuur, treinen tot rookdetectors, deursloten en zelfs tennisrackets en broodroosters. De schatting is dat dit de komende jaren explosief gaat toenemen tot tientallen miljarden apparaten die data versturen naar ons, naar de Cloud en tussen de apparaten onderling. Vanwege de verwachte marktontwikkelingen en -potentie wordt het Internet of Things door velen bestempeld als de Vierde Industriële Revolutie.

Of het zo’n vaart zal lopen moeten we gaan zien. Er zijn echt nog wel de nodige barrières die moeten worden doorbroken in de explosief groeiende IoT markt. Zoals bijvoorbeeld wetgeving, privacy en security. Al die miljarden apparaten zijn verbonden met het internet wat een enorm risico met zich meebrengt op het gebied van cybercriminaliteit. Alles wat verbonden is met het internet is in principe benaderbaar. Ook voor kwaadwillenden. Waterdichte beveiliging van apparaten is daarom vaak van groot belang. Hier wordt momenteel op vele vlakken aan gewerkt.

Internationale standaard

Maar ook is er nog geen sprake van een definitieve internationale standaard voor het Internet of Things. Momenteel zijn diverse IoT-netwerken ‘in de lucht’, elk met hun eigen mogelijkheden en/of beperkingen. Of meerdere apparaten samenwerken is afhankelijk van het protocol waarmee ze communiceren. Zo’n protocol fungeert als het ware als een ‘taal’ tussen verschillende apparaten. Op dit moment bestaat er nog geen universele taal voor IoT-functionaliteiten. Providers wereldwijd zijn met de verschillende netwerken en protocollen aan het testen.

Potentie

Ondanks genoemde barrières is overduidelijk dat het Internet of Things een enorme potentie heeft. In steeds meer sectoren komen aansprekende voorbeelden en toepassingen tot stand. Intelligente apparaten veranderen complete sectoren, zoals gezondheidszorg, stadsplanning, transport, energiesector, landbouw en in het huishouden. De apparaten zelf zijn dan misschien klein, maar het totaal gaat zorgen voor grote veranderingen in de manier waarop we leven en werken.

Thuis en op kantoor

Al tientallen jaren gaat het over slimme koelkasten en slimme koffie apparaten in huis. De koelkast bestelt onze boodschappen en het koffie apparaat bestelt zelf koffie als dat nodig is. Ondanks dat na al die jaren er nog geen standaard product is doorgebroken dat daadwerkelijk deze beloften weet in te vullen is de Smart Home en Smart Office sector één van de sectoren waar IoT wel degelijk voet aan de grond begint te krijgen. Het aantal slimme apparaten in zowel huis als op kantoor neemt de laatste jaren een enorme vlucht. Slimme thermostaten, en ja, slimme koelkasten en magnetrons en slimme airconditioning dat volledig automatisch klimaatregulering thuis of op kantoor regelt en zelf aangeeft of er een onderhoudsbeurt nodig is.

Slimme apparaten in huis en op kantoor beginnen gewoongoed te worden. Van zelfs prullenbakken die aangeven wanneer ze geleegd moeten worden tot planten die zelf aangeven wanneer ze ‘dorst’ hebben. Er zijn inmiddels ook complete oplossingen op de markt waarmee huis- of kantooreigenaren de beveiliging, het energieverbruik, verlichting, TV, muziek en alles geregeld kan worden via de telefoon of tablet. Alle apparaten in huis staan in verbinding en kunnen op afstand gemonitord en aangestuurd worden.

Meer sectoren

Big Data analyseAndere sectoren waar IoT inmiddels een belangrijke rol speelt zijn steden, transport, fabricage, voertuigen, gezondheidszorg, energy en landbouw. IoT-oplossingen maken nieuwe toepassingen mogelijk op basis waarvan de complete sector aan verandering onderhevig is. Processen worden anders en efficiënter ingericht, enorme stromen data worden verzameld en verstuurd. Deze data is pas nuttig als ze wordt geanalyseerd en er patronen worden ontdekt, om processen vervolgens nog verder te kunnen optimaliseren. Bedrijven die niet meegaan in die veranderingen zullen vroeg of laat op grote achterstand gezet worden ten opzichte van de concurrentie.

Steden

Naar verwachting zal in 2050 ruim 60% van de bevolking in steden wonen. Een uitdagend scenario voor steden als je het hebt over bijvoorbeeld verkeer, smogvorming, criminaliteit en de hoeveelheid afval die de stadsbewoners produceren in de stad. Verschillende IoT-oplossingen lopen hier inmiddels op vooruit. Zoals slimme stoplichten die zorgen voor betere doorstroming van het verkeer. Minder opstoppingen, minder filevorming, minder smogvorming. Sensoren in straatverlichting die de luchtkwaliteit continu meten en monitoren. Heel gericht kan in verschillende delen van de stad bepaald worden hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit. Door deze data te analyseren kan een mogelijke oorzaak achterhaald worden waarom het op een bepaalde plek slecht is gesteld met de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld te weinig doorstroming van verkeer, om vervolgens de stoplichten daar anders af te stemmen om de doorstroming, en daarmee dus de luchtkwaliteit, te verbeteren. Of slimme ondergrondse afvalcontainers die zelf aangeven of ze geleegd moeten worden of (nog) niet. De ophaalronde van de vuiliswagens kan daarmee vele malen efficienter worden ingeregeld. In San Diego zijn recent 3000 oude straatlantaarns vervangen door Smart LED verlichting, uitgerust met sensoren. De verlichting gaat alleen aan wanneer een voetganger of voertuig nadert. De stad schat hiermee 250.000 dollar te besparen aan energiekosten op jaarbasis.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een sector waar IoT een enorm belangrijke rol speelt. De sector gaat gepaard met veel processen en hoge kosten. Inzet van slimme apparaten kan veel van die processen efficiënter inrichten, wat enorme kostenbesparingen oplevert.

Medicijnbox PhilipsUitgerust met met internet verbonden apparaten kunnen (oudere) mensen veiliger op stap en steeds langer thuis blijven wonen. Met toenemende vergrijzing gaat het hier straks om een steeds grotere groep mensen. Zo heeft Philips een medicijn box ontworpen die automatisch een seintje geeft als het tijd is voor de medicijnen. Het apparaat opent een vakje met de juiste dosis voorgeschreven medicijnen en geeft vervolgens aan de zorginstantie of familie een seintje wanneer de medicijnen genomen zijn. De kans op het nemen van een verkeerd medicijn of een onjuiste dosis wordt hierdoor kleiner. Er hoeft niet meer per se iedere dag verpleging langs voor het toedienen van de medicijnen. Of bewegingssensoren in huis of slimme meters op bijvoorbeeld water, die op afstand doorgeven of er in huis nog sprake is van voldoende beweging.

Slimme AED’s

Ook worden AED apparaten op grote schaal verbonden met internet. Enerzijds kan op een centrale plek een overzicht bijgehouden worden waar zich AED apparaten bevinden, zodat in geval van nood razendsnel het dichtstbijzijnde apparaat beschikbaar is. Tegelijk kunnen de apparaten gemonitord worden om eventuele storingen bijtijds te verhelpen. Door communicatie mogelijk te maken tussen AED apparaten in ambulances en ziekenhuizen kan in spoedeisende situaties de patiënt direct doorgestuurd worden naar het ziekenhuis die op dat moment de vereiste en best mogelijke hulp kan bieden. Dit heeft in de praktijk al geleid tot diverse levensreddende situaties.

Landbouw

Waar de gemiddelde boer nog wordt afgeschilderd in een overall en op klompen, is het juist deze sector waar het IoT al op veel fronten zijn intrede heeft gemaakt. Het duurt niet lang meer voor de boer zijn klompen kan laten staan. Met drones, sensoren en big data is de moderne agrariër veranderd in een data-analist. 'Smart farming' zorgt voor een revolutie in de teelt. Met drones en satellietdata brengt de boer zijn percelen in kaart en met sensoren worden bodemscans uitgevoerd. Trekkers uitgerust met gps rijden volledig autonoom over het land en worden bestuurd via de mobiele telefoon. Er wordt data verzamelt over het weer, grondstoffen, bodemvochtigheid, bodemgeleidbaarheid om vervolgens thermische metingen en ziektevoorspellingen te kunnen doen. Al die data wordt verstuurd naar de 'farmcloud': een online databank waarin constant wordt bijgehouden hoe het gaat met de teelt.

Connected Cows

Connected CowsConnected Cows zorgen voor revolutionaire veranderingen in veeverzorging. Middels sensoren in de halsband van de koe wordt alles nauwlettend in de gaten gehouden. Volledig computergestuurd worden melkproductie, melkkwaliteit, voortplanting en wat nog meer gemonitord, geanalyseerd en waar mogelijk verbetert. Tot zelfs beweegpatronen en temperatuur van de koe op basis waarvan de gezondheid in de gaten gehouden wordt en indien nodig preventief maatregelen genomen kunnen worden wanneer de kans bestaat dat de koe ziek wordt. (Bekijk hoe Lely T4C InHerd Cow werkt)

Inzicht in opbrengsten

Voor bedrijven en sectoren zijn de mogelijkheden van IoT enorm. Met alle data die een ondernemer verzamelt kan elk bedrijfsproces nauwkeurig in beeld gebracht worden. Met uiteindelijk als doel het proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Steeds meer praktijkvoorbeelden komen tot stand en geven een goed beeld van de mogelijkheden en in de resultaten die IoT-investeringen daadwerkelijk opleveren.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat inmiddels 85% van het bedrijfsleven inziet dat het Internet of Things belangrijk is voor toekomstig succes in hun bedrijfsvoering. Steeds meer bedrijven gaan inzien dat het Internet of Things onze manier van leven en werken voorgoed zal veranderen. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan hun producten en diensten de komende jaren geschikt te maken voor IoT-toepassingen.

M2M Services is partner en adviseur voor implementatie van M2M en Internet of Things toepassingen. Graag denken wij met u mee over wat het voor uw organisatie kan betekenen en vooral wat het voor u kan opleveren. Neem voor de mogelijkheden voor uw organisatie contact op met Chris Bosse, 06 129 776 95, chris.bosse@m2mservices.nl

Volgende

IoT trends
IoT-trends om rekening mee te houden