Internet of Things in 2017

Internet of Things (IoT) is van grote invloed op de toekomst van het bedrijfsleven. Veel bedrijven zien de mogelijkheden die het IoT te bieden heeft. Op het gebied van het verbeteren van klantrelaties en het realiseren van groei. Door verbetering van kwaliteit, productiviteit en betrouwbaarheid, in combinatie met het verminderen van kosten en risico. Wat zijn de IoT-trends voor 2017?

IoT en Blockchain integreren

Blockchain technologie wordt gezien als missende schakel in IoT als het gaat om schaalbaarheid, betrouwbaarheid en privacy. De Blockchain is een wereldwijd gedeelde database van data-items die onmogelijk gemanipuleerd of vervalst kunnen worden. Een soort wereldwijde algemene waarheid van alle digitale data.

Blockchain technologie kan uitstekend worden gebruikt voor het verwerken van alle data van en tussen de miljarden devices aangesloten op het Internet of Things. Dit creëert een veerkrachtig ecosysteem waarop de miljarden apparaten aangesloten kunnen worden. Door cryptografische algoritmen is data optimaal beveiligd. Met data als één van de belangrijkste aspecten van IoT, zo niet de belangrijkste, is het aannemelijk dat IoT zal integreren met blockchain technologie, ter verbetering van veiligheid en privacy.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie zal bedrijven helpen om de vele datapunten samen te smelten tot wat daadwerkelijk waardevol is. Centraal uitgangspunt is uiteindelijk alle data dusdanig te vertalen naar patronen en overeenkomsten, waaruit geleerd kan worden om tot betere inrichting van bedrijfsprocessen te komen. Zonder kunstmatige intelligentie is dit onmogelijk. Daarvoor is de stroom aan data eenvoudigweg te groot. De juiste IoT-software koppelen aan IoT-apparaten, servers en gateways is noodzakelijk om de stroom aan data van de juiste waarde te voorzien.

Connectiviteit

Om apparaten te verbinden met het Internet of Things zijn verschillende technieken beschikbaar. Afhankelijk van de toepassing kan de meest geschikte techniek gekozen worden. Ook in 2017 zullen nieuwe technieken voor connectiviteit getest worden.

Tegelijk is dit een drempel voor het loskomen van het Internet of Things. Organisaties weten niet altijd welke techniek gekozen moet worden bij het integreren van IoT-toepassingen in de organisatie, wat ertoe leidt dat dit nog wordt uitgesteld.

Op zoek naar nieuw talent

De opkomst van het Internet of Things verandert de zoektocht naar nieuw talent. Organisaties die IoT implementeren in hun organisaties zoeken mensen die hier verstand van hebben. Er ontstaat meer vraag naar technische talenten voor het implementeren van IoT-toepassingen.

Tegelijk zal ook de vraag naar data analisten sterk toenemen. De kracht van het Internet of Things zit in het vertalen en analyseren van de data. Hiervoor is uiteraard de juiste software nodig, maar ook het juiste personeel dat in staat is deze data te vertalen naar nieuwe toepassingen en inzichten in de organisatie.

Nieuwe bedrijfsmodellen

Integratie van het Internet of Things in bedrijven en bij de consument leidt tot vernieuwde productieprocessen, veranderende klantvraag, andere aankoopprocessen en nieuwe verdienmodellen. Organisaties zullen hun bedrijfsmodel hier op moeten afstemmen. Internet of Things wordt gewoongoed in ons leven, zowel werk als privé. Dit heeft zijn impact op de gehele productketen. IoT-toepassingen worden geen toevoeging aan producten, maar worden standaard onderdeel van een product.

Gewoongoed in onze dagelijkse praktijk

IoT is de volgende stap in automatisering van alle denkbare objecten in ons leven. Integratie van nieuwe technologie maakt implementatie van IoT makkelijker en zal uiteindelijk leiden tot IoT als gewoongoed in onze dagelijkse praktijk. In onze huizen, onderweg, op het werk, maar ook in bedrijfsprocessen van organisaties waar IoT een nieuwe dimensie zal toevoegen aan productiviteit en efficiency (20 Billion Connected Internet of Things Devices). Dagelijks worden vele apparaten aangesloten aan het Internet of Things. De mogelijkheden en applicaties zijn oneindig, wat IoT zal doen uitgroeien tot een miljarden industrie. Met steeds meer organisaties die de mogelijkheden inzien van IoT en de toepassingen hiervan omarmen binnen hun organisatie.