ICT-trends voor 2019

December is traditioneel de tijd dat de trendlijstjes weer tevoorschijn komen. Verschillende websites en media hebben hun ideeën over komend jaar weer tevoorschijn getoverd. Graag nemen wij u, net als verleden jaar, mee in enkele ICT trends voor komend jaar.

Waar moet u komend jaar op letten en wat verandert er voor uw organisatie?

As-a-service

Alles wordt ‘As-a-service’. Diensten afnemen in schaalbare, maandelijkse abonnementen is niet nieuw, maar de verwachting is wel dat dit komend jaar verder doorzet. Dit geldt ook voor steeds meer ICT- en Telecom diensten en producten. Geen complexe pakketten en lange contracten meer, maar flexibiliteit en zelf kiezen hoeveel, hoelang en in welke vorm u een product of dienst afneemt.

Vaste telefonie ís IP-telefonie

2019 is het jaar dat ISDN voorgoed van het toneel verdwijnt en vaste telefonie per definitie Voice-over-IP wordt. ISDN wordt per september 2019 niet langer ondersteund, het alternatief is Voice-over-IP, waarbij telefonie via het internet (IP: internetprotocol) verloopt. Een toekomstvaste technologie met meer mogelijkheden en flexibiliteit.

Lees ook; Hosted Telefonie prima alternatief voor ISDN

Chatbots

Chatbots worden steeds beter in staat om klanten ook echt goed te helpen. Dankzij AI en Machine Learning leren chatbots vragen beter te interpreteren. Er bestaan al chatbots met spraak en zelfs chatbots die gezichtsuitdrukkingen kunnen lezen om te zien of de klant tevreden is met het advies dat is gegeven.

Zakenplatform Forbes voorspelt dat eind 2019 ongeveer 40% van de grote bedrijven enige vorm van een chatbot gebruiken in hun bedrijf. Chatbots kunnen in veel gevallen werk uit handen nemen. In de gaten houden dus!

Immersive technologies

De chatbots zijn een concreet voorbeeld van een grotere trend: de ontwikkeling van immersive technologies (immersive = meeslepend). Nieuwe technologieën als Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Mixed Reality (MR) veranderen de perceptie van de wereld. Steeds meer organisaties gaan hiermee experimenteren, voor zowel interne processen als voor hun dienstverlening.

Opvouwbare displays

In 2018 kwamen al de nodige berichten voorbij over opvouwbaar displays. Zo liet Samsung al een prototype van een smartphone zien dat opengevouwen kan worden waarmee een display ontstaat met dubbele grootte. De overgang naar grotere opvouwbare displays zou wel eens de volgende grote revolutie kunnen worden in de ontwikkeling van mobiele devices.

Multicloud

Steeds meer organisaties, en ook consumenten, gebruiken inmiddels enige vorm van clouddiensten en steeds meer applicaties verhuizen naar de Cloud. De Multicloud trend gaat over de verbinding tussen verschillende typen Clouds die er zijn. Zet niet in op één type Cloud, maar kijk wat uw organisatie nodig heeft. In veel gevallen is een combinatie van verschillende omgevingen nodig. Om aan de wisselende wensen van organisaties tegemoet te komen wordt gekeken naar het verbinden van meerdere publieke clouds, ook wel de Multicloud genoemd. Of bedrijven nu focussen op security, development, netwerken of cloudopslag: de Multicloud is dé oplossing om deze uitdagingen mee aan te gaan.

AI en Machine Learning

Ze zijn hiervoor al beiden benoemd als aanjagers van andere genoemde trends; Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning. Iedereen in de ICT-wereld is het er roerend over eens, dit zijn dé technieken van de toekomst. Deze technieken zijn door middel van algoritmes in staat om zelfstandig analyses te maken van enorme hoeveelheden data.

Onder AI verstaan we technieken waarbij machines slimme menselijke handelingen kunnen uitvoeren. Machine Learning betekent dat wij computers toegang geven tot big data, zodat ze hiervan kunnen leren. Zo kunnen patronen ontdekt worden in data, voorspellende modellen ontwikkeld worden, en worden apparaten steeds slimmer, zelflerend en taken overnemen van de mens.

Autonome apparaten

Autonome apparaten zoals robots, drones en zelfrijdende voertuigen maken gebruik van AI om functies te automatiseren die voorheen door mensen werden uitgevoerd. Toename van het aantal autonome apparaten zal leiden tot een verschuiving van stand-alone slimme apparaten naar collectieve intelligente apparaten, met meerdere apparaten die ofwel afzonderlijk werken of samen met menselijke input. Denk bijvoorbeeld aan een drone die een veld bekijkt, oordeelt dat het klaar is voor oogst, om vervolgens een autonome oogstmachine in te zetten. De verdere ontwikkeling van 5G connectiviteit en het Internet of Things zullen deze trend extra kracht doen bijzetten de komende jaren.

Edge Computing

Edge Computing gaat uit van de kracht van de devices waarmee dagelijks wordt gewerkt (laptop, mobiel, tablet) en smart-devices die zoals slimme speakers, verlichting en tv’s. De edge refereert naar endpoint apparaten die mensen gebruiken of embedded zijn in de wereld om ons heen.

Edge Computing hangt nauw samen met het Internet of Things. Smart-devices zijn verbonden met het internet en verzamelen allemaal data. Het direct doorzetten van al deze datastromen naar clouddiensten kost een hoop bandbreedte en tijd. Door devices van eindgebruikers slimmer te maken kunnen deze de data al deels zelf analyseren. Door verwerkingen lokaal uit te voeren neemt de hoeveelheid netwerkverkeer en vertraging in dataoverdracht (latency) af.

Digitale ethiek en privacy

Met steeds verdere digitalisering van ons dagelijks leven, en toenemende stromen aan dataverkeer zijn privacy en digitale ethiek groeiende zorgen voor gebruikers, organisaties en overheden. In 2018 is met de AVG een grote stap gezet om de privacy van individuen te beschermen. In 2019 zal de focus vooral liggen op hoe organisaties omgaan met persoonsgegevens. Organisaties die hier geen aandacht aan besteden, lopen het risico om als onbetrouwbaar te worden beschouwd, waarmee continuïteit in het geding komt.

En verder?

We hebben hier slechts enkele trends benoemd. Afgelopen jaren, en ook komend jaar, maakt des te meer duidelijk dat technologische ontwikkelingen zo snel gaan dat het bijhouden ervan bijna een dagtaak is. De rol van ICT groeit dagelijks en is tegenwoordig een voorwaarde voor zakelijk succes. Veel organisaties maken de logische keus om ICT uit te besteden aan specialisten, die beter in staat zijn de ICT-omgeving in lijn te houden met de technologische ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de rol die VTM hierbij voor u kan spelen? Wij zouden graag met u van gedachten wisselen over de trends voor komende jaren en hoe u hier als bedrijf het beste in kunt meegroeien. Neem contact op voor een afspraak met Erwin den Braber, onze Business Consultant ICT, erwin.denbraber@vtmgroep.nl, 06 228 425 24.

We vinden het leuk om hierover te adviseren en denken graag met u mee.