ICT trends voor 2018

Het wordt weer kouder, de dagen worden korter. De tijd dat de trendlijstjes weer tevoorschijn komen. Verschillende sites hebben hun ideeën over komend jaar al weer de wereld ingeslingerd. Graag nemen wij u mee in enkele ICT trends voor 2018.

Security en Cloud zijn de afgelopen jaren al uitgegroeid tot belangrijke thema’s in de ICT sector. Dat zal ook de komende jaren nog zeker zo blijven. Het Internet of Things zal met steeds concretere toepassingen en ROI’s een grotere rol gaan spelen en de digitalisering van de BV Nederland raast voort met boeiende nieuwe technologieën.

Security

Volgens Verizon Enterprise Solutions, een grote Amerikaanse ICT en telecomleverancier, zal beveiliging volledig geïntegreerd worden in de netwerktechnologie (bron: Computable). Security bestaat straks niet meer als aparte dienst, maar wordt geïntegreerd in het platform. Daarmee ontstaat een volledig sluitende (end-to-end) beheerde beveiligingsinfrastructuur voor de netwerkomgeving.

Digitaal zakendoen vereist een waterdichte gegevensbeveiliging. Per 25 mei 2018 treedt hiervoor nieuwe Europese privacy regelgeving in werking voor de bescherming van persoonsgegevens. De GDPR, in Nederland de AVG. Per die datum moeten alle organisaties die actief zijn binnen de EU voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Dit zal in veel gevallen gepaard gaan met technische uitdagingen en aanpassingen.

Cloud

De Cloud is allang geen trend meer. Onderzoeksbureau IDC stelde onlangs zelfs dat we al overgaan op de zogenaamde 2.0-fase van de Cloud als platform voor bedrijven om zich te verbinden met technologieën zoals bijvoorbeeld Kunstmatige Intelligentie, Internet of Things en Blockchain.

De Cloud staat aan de basis van verdere integratie van telecom, ICT en verbindingen. Deze 3-eenheid is onlosmakelijk met elkaar aan het integreren. Via één interface heeft iedere organisatie straks toegang tot alle gewenste diensten.

Blockchain

Blockchain is een technologie die al jaren bestaat, maar welke in 2017 een enorme bekendheid heeft gekregen, vooral dankzij de opmars van de Bitcoin, een op de Blockchain gebaseerde cryptovaluta. Blockchain wordt bestempeld als de grootste innovatie sinds internet. Met Blockchain-technologie kunnen automatisch en gecontroleerd transacties uitgevoerd worden. Het is een waterdicht systeem, transparant door de hele keten, en biedt tegelijk gegarandeerde veiligheid.

In steeds meer bedrijven en sectoren zien we bedrijven overstappen op deze technologie van de toekomst. In 2018 zal dit verder doorgroeien in het bedrijfsleven. (zie ook Welke kansen biedt Blockchain voor ondernemers)

Virtuele werkplek

Collaboration, ofwel het onafhankelijk van tijd en plaats digitaal samenwerken, zorgt voor een transformatie van de werkplek. We laten de traditionele werkplek steeds meer los en willen liever online werken en overal bereikbaar zijn. De werkplek verandert in een virtuele werkplekomgeving.

ISDN

Traditionele telefonie gaat verdwijnen en telefonie zal volledig opgaan in ICT. Dit jaar is definitief het einde aangekondigd van ISDN. Per 2019 worden traditionele telefoniediensten vervangen door toekomstvaste alternatieven, zoals VoIP, ofwel bellen via internet. Komend jaar zullen veel organisaties de overstap (moeten) maken naar een toekomstvaste telefonie oplossing. (zie ook Einde ISDN biedt nieuwe kansen)

Internet of Things

Net als Cloud kennen we ook het Internet of Things al jaren als thema. Net als de Blockchain bestaat ook deze technologie al jaren. Apparaten die communiceren met elkaar en met andere systemen via het internet. Apparaten die zelfstandig beslissingen kunnen nemen op basis van actuele data of die een datastroom genereren op basis waarvan bedrijfsprocessen opnieuw worden uitgevonden.

Inmiddels zien steeds meer concrete toepassingen het daglicht. Nog belangrijker voor het doorzetten van deze technologie is dat ook steeds vaker de opbrengsten van deze toepassingen zichtbaar worden. Dit maakt de stap naar IoT implementatie voor veel bedrijven een stuk kleiner.

Kunstmatige Intelligentie

Volgens diverse experts zal IoT in 2018 voor veel organisatie onderdeel worden van de bedrijfsvoering. Een stap verder is vervolgens de vermenging met kunstmatige intelligentie. Apparaten die niet alleen een constante stroom aan data genereren, maar zelf ook ‘leren’ van deze data om op basis daarvan zonder menselijke inmenging acties uit te voeren. De uitdaging zit hem in de integratie van apparaatbeheer in de ICT-infastructuur. Virtuele netwerkomgevingen, enorme datastromen en slimme, zelflerende apparaten vragen om slimme infrastructuur en een slimmer netwerk.

Analytics

Door de groei van IoT zal ook het gebruik van analytics een enorme vlucht nemen. De gigantische hoeveelheid data die IoT oplevert kan alleen een efficiencyslag opleveren als deze data goed wordt verwerkt. De data van slimme apparaten, van klanten, data uit de markt zijn alleen van waarde op basis van juiste interpretatie, analyse en het leggen van verbanden. Veel bedrijven investeren in ‘IoT Analytics’ om uiteindelijk te komen tot de gewenste ‘Business Intelligence (BI)’; het verzamelen van gegevens en het proces om deze om te zetten in informatie, dat moet leiden tot inzicht, kennis en actie.

Taken scheiden

We hebben hier slechts enkele trends benoemd. Digitalisering gaat de laatste jaren in zo’n enorm tempo dat we zeker nog meer trends hadden kunnen benoemen. Voor veel organisaties is het een enorme uitdaging om de ICT-omgeving afgestemd te houden op deze razendsnelle digitale transformatie.

Vaak is ICT het hart van de organisatie, terwijl het juist niet tot de kernactiviteiten van de organisatie behoort. We zien dat zakelijk succes afhankelijk is van de vraag of bedrijven hun kernactiviteiten goed kunnen scheiden van in dit geval de ICT taken. Veel organisaties maken de logische keus om een ‘bijzaak’ als ICT uit te besteden aan specialisten, die beter in staat zijn de ICT-omgeving in lijn te houden met de technologische ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, wij zouden graag met u van gedachten wisselen over de trends voor komende jaren en hoe u hier als bedrijf het beste in kunt meegroeien. VTM biedt een uitgebreide dienstenportfolio waaronder ICT-consulting, systeemintegratie en -onderhoud en beheer van infrastructuur. Neem contact op voor een afspraak met Erwin den Braber, onze Business Consultant ICT. erwin.denbraber@vtmgroep.nl, 06 228 425 24. We vinden het leuk om hierover te adviseren en denken graag met u mee.