ICT-sector en de Rijksbegroting

Tijdens Prinsjesdag deze week werd een investeringsfonds gepresenteerd, bedoeld om Nederland voor te bereiden op een toekomstige periode van minder economische groei. Het gaat om miljarden euro’s om te investeren in ‘duurzame economische groei’. Ook de ICT-sector zal hiervan profiteren.

De ICT-sector zal een gunstige impuls krijgen van het investeringsfonds dat de economie op lange termijn weerbaar moet maken. ICT en nieuwe technologie spelen namelijk een belangrijke rol in verdere digitalisering en het verduurzamen van de economie. Tegelijk wil het kabinet de BV Nederland actiever beveiligen tegen digitale risico’s.

Afhankelijkheid van ICT

Nagenoeg alle vitale processen en diensten in onze samenleving zijn afhankelijk van ICT. Het uitvallen van bijvoorbeeld de elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening zou een enorm ontwrichtende werking hebben. Of wat te denken van de Rotterdamse haven, Schiphol en het betalingsverkeer welke ook volledig afhankelijk zijn van ICT.

Vanwege de groeiende ICT-afhankelijkheid wil het kabinet de digitale weerbaarheid van ons land verder verhogen. Het gevaar van digitale spionage, verstoring en sabotage ligt dagelijks op de loer. Extra aandacht komt er daarom voor de veiligheid van computersystemen die cruciaal zijn voor de werking van de Nederlandse economie.

Tekort aan ICT-ers

Het tekort aan goede ICT-mensen kan echter wel roet in het eten gooien. Veel plannen en kapitaalinjecties om ICT in te zetten ten gunste van een duurzamere economie gaan gepaard met de vraag naar gekwalificeerd ICT-personeel. En laat daar nu juist een tekort aan zijn.

Het kabinet laat niet goed zien hoe ze dat probleem denkt op te lossen. De tekorten aan ICT’ers worden niet structureel aangepakt. Met name op dat vlak lijkt het in de miljoenennota nog wel te ontbreken aan de noodzakelijke investeringen.

 

Volgende

Nederland wereldwijd bij koplopers in de Cloud
Nederland wereldwijd bij koplopers ‘in de Cloud’