Het Nieuwe Werken 2.0

Het Nieuwe Werken, de thuiswerkplek, Bring Your Own Device; allemaal termen die we in de IT sector al langer kennen. IT infrastructuren moesten hier op afgestemd worden de afgelopen jaren. Maar eigenlijk kwam ‘het nieuwe werken’ nooit echt van de grond. Tot nu!

Hans Olsthoorn, directeur VTM

De coronacrisis heeft bovenstaande termen dagelijkse kost gemaakt. Niet alleen voor IT afdelingen van bedrijven, maar voor iedereen. Thuiswerken lijkt de nieuwe norm en er wordt op meer devices dan ooit gewerkt en ingelogd op bedrijfsnetwerken. De werk privé balans is volledig op zijn kop gezet.

En niet voor even. Daar waar het nieuwe werken nooit echt is aangeslagen wordt het nu de nieuwe norm. Noodgedwongen door coronamaatregelen zijn bedrijven en medewerkers zich aan het nieuwe werken gaan wagen. En wat bleek, het viel helemaal niet eens tegen. Techniek laat het toe, online toegang tot systemen werkt eenvoudiger dan ooit, video vergaderen met collega’s en klanten werkt prima, productiviteit stijgt en we staan niet meer eindeloos in de file.

Langzaam komt de economie weer op gang. Maar er is zeker wel een duidelijke verandering zichtbaar. Zowel bedrijven als medewerkers zien de voordelen van de nieuwe manier waarop het werk wordt gedaan. IT infrastructuren zijn er inmiddels op ingericht en wat betreft productiviteit is geen stap terug gedaan. Sterker nog, veel bedrijven hebben de productiviteit en efficiëntie zelfs zien stijgen.

Natuurlijk geldt dit niet voor alle branches. Maar een groot deel van werkend Nederland zal naar verwachting niet meer per se tussen 8 en half 6 op kantoor zijn, maar werken waar het hem of haar het beste uitkomt. Uit onderzoek blijkt dat 49 procent van de werkenden na de coronacrisis graag (deels) vanuit huis zou willen blijven werken.

Ook onder werkgevers blijkt veel animo om het werken op afstand door te zetten. Een groot deel van onze klanten hebben wij de afgelopen maanden kunnen helpen met de aanpassing naar dit nieuwe normaal; het nieuwe werken 2.0. Vele thuiswerkplekken zijn ingericht, IT infrastructuren zijn hierop afgestemd en telefooncentrales zijn waar nodig opnieuw ingericht.

Maar de meest stormachtige ontwikkeling die we gezien hebben was toch wel met grote afstand de opkomst van Microsoft Teams. Veel bedrijven zijn in korte tijd overgestapt op Microsoft Teams. Wereldwijd is het aantal Teams-gebruikers de afgelopen weken gestegen van 25 naar 45 miljoen licenties. In Nederland nam het aantal gebruikers in de eerste vier dagen dat wij vanuit huis moesten werken toe met een factor veertien.

Adoptie

Tegelijk schuilde in die plotselinge cultuurverandering ook het gevaar van te veel, te snel. De voordelen van Teams zijn enorm, maar het implementeren kan veelomvattend zijn. Introduceer je te snel te veel nieuwe applicaties, dan overspoel je jouw medewerkers. Adoptie van technologie wordt helaas te vaak vergeten. Weten ze niet wat ze ermee moeten, dan gaat het juist tegen je werken.

Bedrijven moeten aandacht besteden aan het gebruikersperspectief van slimmer en veiliger werken. Technologie inbedden in de organisatie, daar gaat het om. Dit vereist training en tijd. Geef medewerkers de ruimte om aan te haken aan de technologie. Zorg voor de juiste vertaalslag van de technologie op jouw bedrijfsprocessen, zodat technologie vóór je werkt in plaats van tegen je.

Security

Behalve adoptie zien we ook security als één van de belangrijkste onderwerpen om bij onze klanten te adresseren. Bedrijven die aan het begin van de crisis snel moesten opschalen hebben logischerwijs niet altijd even goed nagedacht over de veiligheidsaspecten van thuiswerken. Fragmentering van het IT-landschap is risicovol, zeker omdat veel mensen nu werken op eigen netwerken en devices welke niet dezelfde bescherming genieten als de standaard geleverde bedrijfsmiddelen. Wanneer medewerkers thuiswerken, is beveiliging cruciaal.

Het nieuwe werken 2.0 zal meer dan in de jaren hiervoor zijn weerslag hebben op de manier waarop werk gedaan wordt. Op afstand, hoe, waar en wanneer het men uitkomt. Voor IT-afdelingen ligt de ‘acuutheid’ van aanpassen achter ons. Daarom is het nu tijd voor herbezinning en weloverwogen door te pakken op functionaliteit, gebruikersperspectief, slimmer en veiliger werken.

 

Kennissessie: Moderne Werkplek
Hoe helpt de moderne werkplek van de toekomst jouw organisatie om (nog) succesvoller te zijn? Voor VTM is een dergelijk vraagstuk core business. Graag nodigen wij jou daarom uit voor onze online kennissessie: Moderne Werkplek, vrijdag 9 oktober 2020.


Microsoft Teams

Microsoft Teams is de primaire interface voor de werkomgeving binnen Microsoft 365, een compleet en beveiligd platform van IT-, telecom- en werkplekoplossing. Microsoft Teams brengt alle tools en informatie samen die nodig zijn om productief te zijn en optimaal samen te kunnen werken met collega’s, partners en klanten.

Lees meer over Microsoft Teams in ons kennisdossier

 

Volgende

Phising mail
Explosieve toename phishing en digitale oplichting