ePV – ePrivacy Verordening

De ePrivacy Verordening (ePV) is een nieuwe, op handen zijnde privacywet. De AVG staat nog vers op ons netvlies en kondigt nu de volgende privacywet zich al aan?

Het was in eerste instantie de bedoeling om de ePV gelijktijdig met de AVG in werking te laten treden. Op 25 mei 2018 dus. Dat is echter niet gelukt. Daarmee is de ePV echter niet van de baan, maar wanneer deze wel gereed is, is nog ongewis.

ePV vervangt ePrivacyrichtlijn

Steeds verdere digitalisering vereist dat wet- en regelgeving wordt aangepast aan de huidige technologische ontwikkelingen. De komst van de AVG was hierin al een belangrijke stap en de ePV is hierop een belangrijke aanvulling. De ePrivacy Verordening is bedoeld om de huidige ePrivacyrichtlijn uit 2002, welke in Nederland is geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet, te vervangen. En dat wordt hoog tijd, want sinds 2002 is op digitaal vlak enorm veel veranderd.

Online communicatiediensten

De ePV moet een aanvulling worden op de AVG. Waar de AVG voorziet in wet- en regelgeving voor elke vorm van persoonsgegevensverwerking, voorziet de ePV specifiek in regelgeving voor elektronische communicatiediensten. De ePV zal gaan gelden voor online communicatiediensten zoals bijvoorbeeld Skype, Whatsapp, Voice-over-IP (VoIP) en webmaildiensten, zoals bijvoorbeeld Gmail.

Wat gaat de ePrivacy Verordening (ePV) veranderen?

Alle elektronische communicatie moet als vertrouwelijk behandeld gaan worden en mag niet onderschept worden. Er mag niet meer meegeluisterd worden met telefoontjes, e-mails mogen niet meer gescand worden, zoals Google dat deed in Gmail, en Facebook mag dan geen WhatsApp-berichten gaan uitlezen.

Een belangrijk uitgangspunt van de ePV is dat het in beginsel niet is toegestaan om informatie te verzamelen over de gebruiker zonder diens toestemming. Dat is eenzelfde basis uitgangspunt als in de AVG. Elke vorm van inmenging in elektronische communicatie zonder toestemming is verboden. De gebruiker moet baas zijn over eigen apparaat en communicatie.

Wel geldt met de ePV hetzelfde als met de AVG: met toestemming mag alles. Het is/wordt alleen lastiger om toestemming te krijgen en de verkregen toestemming moet volledig vrijwillig zijn en op elk moment weer ingetrokken kunnen worden.

Uitgesteld

Ook voor de ePV geldt dat toezicht en handhaving gedaan zal worden door de autoriteit persoonsgegevens. Echter zo’n vaart loopt het allemaal niet. De bedoeling zou dus zijn om de AVG al in 2018 in werking te laten treden. Dat is niet gelukt, en een definitieve ePV lijkt nog steeds niet in zicht.

Met name de Europese Parlementsverkiezingen zijn daarvoor een belangrijke reden. De Europese Commissie zal zich buigen over de invulling van de ePV en pas in het najaar van 2019 zal een nieuwe commissie gekozen worden. De verwachting is dan ook dat definitieve inwerking treding van de ePV nog wel even op zich laat wachten.


Bezoekers van deze pagina bekeken ook:

Volgende

Joeri Schnetz Operationeel Directeur VTM ICT en Telecom kl
Eén jaar AVG