Eén op vijf Nederlandse bedrijven getroffen door cybercrime

Eén op de vijf bedrijven met minstens tien werknemers heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van een cyberaanval. Dat bleek begin deze week uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar incidenten met ICT. In de helft van de gevallen moesten bedrijven kosten maken om de schade na een incident te verhelpen.

ICT-incidenten

Wat betreft ICT-incidenten in algemene zin heeft 50% van de bedrijven in Nederland wel eens met ICT-incidenten te maken gehad. Dit omvat zowel aanvallen van buitenaf als niet-opzettelijke cyberincidenten, zoals bijvoorbeeld storingen in de hard- of software. In de helft van de gevallen bracht dat kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor herstelwerkzaamheden, voor extra bescherming van de ICT-systemen, of bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving.


Bedrijven met ICT-incidenten en daaruit voortvloeiende kosten

Bron: CBS

Cyberaanvallen

Aanvallen van buitenaf komen minder vaak voor dan niet-opzettelijke incidenten. 20% van de bedrijven met minstens tien werknemers heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van een cyberaanval van buitenaf. Vooral bedrijven in de financiële sector en de energiesector zijn gevoelig voor cyberaanvallen. Het gaat dan vooral om uitval van systemen of vernietiging van data.

Cybercrime kost de Nederlandse economie elk jaar 10 miljard euro. Dat berekende accountantskantoor Deloitte in zijn rapport (pdf) over de cyberveiligheid van Nederlandse bedrijven en de overheid.

“De situatie is zorgelijk. Cybercriminelen zorgen een grote dreiging”, aldus Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid, Dick Schoof tijdens de opening van de Cyber Security Week in Den Haag. “De dreiging is groot en hun acties verlopen succesvoller dan onze tegenmaatregelen."

Grote bedrijven hebben vaker ICT-incidenten

Grotere bedrijven hebben vaker last van ICT-incidenten dan kleinere bedrijven. 75% van de bedrijven met 500+ werkzame personen had in 2016 te kampen met een of meer ICT-incidenten. Van de bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen gold dit voor 43 procent. Voor ICT-incidenten door aanvallen van buitenaf waren de percentages voor deze bedrijven respectievelijk 41% en 15%.

Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is tot nu toe redelijk buiten schot gebleven, maar de risico's nemen toe. Cyberbeveiliging wordt beter, maar de aanvallers ook. En als grootste bedrijfstak van Nederland vormt het MKB een belangrijk doelwit van cybercriminaliteit. Juist omdat binnen het MKB nog vaak sprake is van gebrekkige beveiliging en te weinig kennis over de gevaren.

Ook zijn de kosten voor een gemiddeld MKB bedrijf vaak relatief hoog. Zulke organisaties moeten naar verhouding twee keer zo veel geld uittrekken als grote bedrijven om op hetzelfde beveiligingsniveau te komen. Daarom kiezen bedrijven vaak voor de meest eenvoudige vorm van verdediging.

Wat kunt u doen?

Wat kunt u als onderneming zelf doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken? Zorg dat software up-to-date blijft, reageer alert en zorg dat u op de hoogte bent en blijft van de nieuwste ontwikkelingen. Tegelijk is het belangrijk om medewerkers bewust te maken en te houden van de risico’s en van maatregelen die genomen worden binnen een organisatie.

Voor veel organisaties houdt het hier ook vaak wel op. Het technisch goed en veilig inregelen van uw ICT-omgeving is één van de eerste en belangrijkste stappen om te zetten. Maar ICT is voor de meeste organisaties geen core business. Terwijl ICT juist wel de drijvende kracht is achter uw organisatie. Het is dan vaak verstandig om ervoor te kiezen dit uit te besteden. Kies dan voor een partner waarop u kunt bouwen en vertrouwen. Qua beheer, onderhoud en continuïteit.

 

Bezoekers van deze pagina bekeken ook:
-  Informatiebeveiliging
-  Complete controle over uw ICT