Digitaliseren is een must

Het strategisch voordeel van de digitale transformatie wordt steeds belangrijker. Bedrijven die op de oude voet verder gaan lopen een onoverbrugbare achterstand op. De beste marktposities worden steeds vaker ingenomen door webgiants en start-ups die de nieuwste technologie inzetten, of door bestaande bedrijven die sneller transformeren dan de concurrentie.

Digitale wendbaarheid

Verschillende markten en sectoren zijn al op z’n kop gezet door (nieuwe) bedrijven die de mogelijkheden van IT veel beter benutten en beheersen. De vaak logge IT-systemen van bedrijven die al lange tijd in een sector actief zijn, vormen in deze huidige tijd van digitalisering eerder een nadeel dan een voordeel en beperken de digitale wendbaarheid van een organisatie.

Een klein voorbeeld: machine learning en big data analytics maken het mogelijk om veel ‘gewone’, alledaagse taken en dossiers automatisch af te handelen. Plus het verschaft nieuwe inzichten in de behoeften van jouw klant. Dit biedt mogelijkheden om bepaalde werkzaamheden sneller en efficiënter in te richten en meer inzicht in de behoeften van de klant.

Digitale transitie: veranderen of verdwijnen

Kort door de bocht, maar zeker niet onterecht luidt de vraag dan ook; staat digitale transformatie centraal in uw organisatie, of is uw organisatie over een aantal jaar verdwenen van het speelveld? Stilstaan is verdwijnen, verder en sneller digitaliseren is een must.

Om als organisatie te digitaliseren is het zaak dat IT een integraal onderdeel vormt van de bedrijfsstrategie. De IT afdeling moet centraal gepositioneerd worden om de (digitale) ambities van een organisatie waar te kunnen maken.

Nieuwe technologische ontwikkelingen gaan vaak gepaard met verandering in processen en cultuur. Alleen wanneer de IT afdeling centraal in de organisatie staat is het mogelijk om hiervoor voldoende draagvlak te creëren.

Ambitieniveau

Digitale transformatie moet aantoonbaar passen een aansluiten bij het ambitieniveau van de gehele organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het sneller en beter bedienen van klanten, betere dienstverlening tegen lagere kosten en betere werkplekmogelijkheden voor medewerkers.

Digitalisering biedt vele kansen voor uw organisatie. Combineert u dat met een betrouwbare ICT-omgeving, dan plukt u binnen afzienbare tijd de vruchten van deze digitale transformatie. Dan is verdwijnen binnen uw sector geen optie, maar kijken we eerder naar aanhaken en zelfs voorop lopen.


Bezoekers van deze pagina bekeken ook: