De top 10 van technologieën tot 2020: Deel 2 – Digital

Elk jaar publiceert Gartner een top 10 van technologieën met de grootste strategische potentie voor de komende jaren. Voor 2017 staan de thema’s intelligent, digital en mesh centraal. In deze bijdrage: Digital.

Digital

In de komende jaren vervagen de lijnen tussen de digitale en de fysieke wereld steeds verder. De digitale wereld biedt een steeds gedetailleerdere weergave van de fysieke wereld en wordt er daarnaast een steeds tastbaarder onderdeel van. Goed nieuws, want voor vooruitstrevende bedrijven creëert dit massa’s mogelijkheden.

Trend 4: Virtual en augmented reality

Virtual reality (VR) en augmented reality (AR) zijn al enige tijd in opkomst. Waar VR gebruikers onderdompelt in een digitale wereld via een VR-bril, legt AR een digitale laag op de werkelijkheid door middel van slimme brillen, apps of projectors. Nu staat ‘zicht’ nog centraal, maar ook voor reuk en tast worden al AR- en VR-applicaties ontwikkeld.

Ontwikkelingen nemen een grote vlucht door de steeds goedkoper wordende hardware. Daarentegen verwacht Gartner niet dat VR en AR bestaande interfaces gaan verdringen: ze vormen een aanvulling op onze huidige devices en apps.

Trend 5: Digitale tweelingen

Een digitale tweeling is een dynamische digitale weergave van een fysiek object, bijvoorbeeld een windmolen, vliegtuig of machine. Door middel van sensoren is de digitale tweeling in staat de locatie, conditie en status van zijn fysieke ‘wederhelft’ digitaal na te bootsen. Dat helpt bedrijven om operationele processen te stroomlijnen, onderhoud te plannen en productontwikkeling te stimuleren.

Trend 6: Blockchain

Blockchain wordt ook wel het grootboek van het internet genoemd. Het is een technologie die het mogelijk maakt om zaken te doen zonder tussenkomst van een derde partij, zoals een bank of notaris. Iedereen die deelneemt aan een keten binnen blockchain heeft een kopie van het grootboek op zijn computer staan. Vindt er een transactie plaats, zoals een betaling met bitcoins of de overdracht van vastgoed? Dan controleren en registreren alle computers de transactie, waardoor frauderen in theorie niet mogelijk is.

Volgens Gartner speelt blockchain de komende jaren een rol in het transformeren van bedrijfsmodellen in bijvoorbeeld de muziekdistributie, identificatiediensten en het notariaat.

Lees hier deel 1 – Intelligent
Lees hier deel 3 – Mesh