Bijna 10.000 privacyklachten in 7 maanden tijd

Sinds de inwerking treding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 25 mei 2018, hebben bijna 10.000 mensen een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit blijkt uit een rapportage van de toezichthouder.

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Met de inwerkingtreding van de AVG zijn de privacyrechten van mensen versterkt: iedereen kan sinds 25 mei een privacyklacht indienen bij de AP. Dat kan als iemand vermoedt dat zijn/haar persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet. In de afgelopen zes maanden namen 22.679 mensen en organisaties contact op met de AP, van wie 9.661 een klacht indienden.

Inzage in en verwijderen van persoonsgegevens

De meeste klachten hebben betrekking op een schending van privacyrechten, zoals het recht op inzage en op verwijdering van informatie. Mensen klaagden over organisaties die geen inzage wilden geven in opgeslagen persoonlijke informatie. Onder de nieuwe privacywet hebben mensen het recht om dit soort informatie in te zien en zo nodig te laten verwijderen. Een op de drie klachten ging over bedrijven die daar niet goed mee omgingen.

Ook klagen mensen dat in veel gevallen meer gegevens gevraagd worden dan noodzakelijk of dat organisaties persoonsgegevens doorgeven aan derden. Van alle klachten was 41 procent gericht tegen zakelijk dienstverleners, waarmee dit in de rapportage de slechts presterende sector is.

Maatregelen

Als een klacht gegrond is, dringt de AP bij de overtreder aan op maatregelen. In het ergste geval stelt de organisatie onderzoek in of legt zij sancties op. De AVG is bedoeld om organisaties te dwingen voorzichtig(er) om te gaan met gevoelige data. Dit kan leiden tot zowel beleidswijzigingen binnen organisaties als tot het nemen van de juiste organisatorische en technische maatregelen.

De AP heeft verschillende mogelijkheden om een klacht te behandelen en bekijkt per klacht wat de meest effectieve manier is om de overtreding te beëindigen. De AP heeft zich in dit eerste half jaar primair gericht op het beëindigen van de mogelijke overtreding en het sturen op herstelmaatregelen.


Bezoekers van deze pagina bekeken ook:

Opleidingstraject AVG-compliancy

VTM heeft een uniek opleidingstraject ontwikkelt voor organisaties, ter bevordering van bewustwording omtrent de AVG. Medewerkers leren op een leuke, uitdagende manier bewust om te gaan met privacy gevoelige informatie.

Bekijk hier de AVG-leerapp