Bent u klaar voor de GDPR?

Spelregels en toepassingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bent u voorbereid op de nieuwe Europese Data Protectie wetgeving die vanaf 2018 in gaat? Oftewel de General Data Protection Regulation (GDPR). Per 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie en moeten alle bedrijven die actief zijn in de EU voldoen aan de GDPR. In Nederland is dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de nieuwe privacyverordening ter bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers en klanten. De AVG is al in 2016 in werking getreden, maar per 25 mei 2018 vervangt de AVG pas definitief de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Alle bedrijven die werken met persoonsgegevens krijgen met de AVG te maken en zijn vanaf genoemde datum verplicht aan de nieuwe wet- en regelgeving te voldoen.

Europese privacywetgeving

De wet is ontwikkeld omdat de Europese Unie een eenduidige en veilige Europese Digitale omgeving wil creëren. Door organisaties te dwingen voorzichtig om te gaan met persoonsgegevens wil Europa burgers beschermen tegen data verlies en diefstal.

Het verzamelen, gebruiken en verwerken van data gaat dus veranderen. Zo moeten de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om persoonlijke data te beschermen tegen onwetmatig gebruik, mogelijk verlies en/of toegang door niet geautoriseerde personen.

Organisaties die zich niet aan de nieuwe regelgeving houden zijn strafbaar. En de boetes die kunnen worden opgelegd voor het niet voldoen aan de AVG zijn niet mals. Bij zeer ernstige overtredingen kan dat zelfs oplopen tot maximaal € 20 miljoen of 4% van uw wereldwijde omzet.

Toewerken naar AVG compliancy

De AVG is al op 25 mei 2016 in werking getreden. In de 2 jaar tot 25 mei 2018 worden bedrijven geacht maatregelen te treffen om tijdig in lijn te zijn met de nieuwe regelgeving. Als organisatie dient u straks klaar te zijn voor de AVG. De vraag die veel organisaties zich moeten stellen is: hoe ga je zorgen dat je aan deze wet voldoet en tijdig AVG compliant bent? Het aftellen is begonnen!

Nog veel vragen over privacywet AVG

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel organisaties nog onvoldoende op de hoogte zijn van de op handen zijnde AVG. Dat terwijl de risico’s behoorlijk zijn. Ook komen dagelijks veel vragen binnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de AVG, waaruit blijkt dat nog veel onduidelijk is over de toepassingen, gevolgen en spelregels van de nieuwe wet.

Start vandaag nog met uw voorbereiding

De AP roept organisaties daarom op om – als zij dat nog niet hebben gedaan – liefst vandaag nog te beginnen met de voorbereiding op de AVG. Om u daarmee te helpen heeft de VTM Groep de belangrijkste informatie omtrent de nieuwe wetgeving voor u verzameld en overzichtelijk in kaart gebracht.


Kijk op The General Data Protection Regulation (GDPR)
en start vandaag nog met uw stappenplan naar AVG compliancy.


General Data Protection Regulation (GDPR)