Autoriteit Persoonsgegevens int boetes voor niet naleven AVG

Waar het na 25 mei angstvallig stil werd rond de AVG, lijkt er afgelopen periode weer reuring in de tent te komen. Inmiddels claimt de Autoriteit Persoonsgegevens steeds meer boetes uit te delen in het kader van de AVG. Zelfs de politie ontkomt niet aan een boete.

Weinig bedrijven voldoen aan de eisen van de AVG

Uit recent onderzoek bleek dat bijzonder weinig bedrijven voldoen aan de eisen van de AVG. Uit het onderzoek bleek dat 98 procent van de organisaties hun dataprivacybeleid wel hebben aangepast aan de nieuwe regels, maar dat 70 procent niet kon voldoen aan de eis om binnen dertig dagen data over te dragen indien daarom gevraagd werd. Klanten moeten eenvoudig hun data kunnen opvragen. Dat bleek in de praktijk dus behoorlijk lastig.

Autoriteit Persoonsgegevens int dwangsommen

Volgens de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, is er al voor tonnen aan dwangsommen opgelegd aan organisaties die de AVG overtreden. De voorzitter heeft het tegenover BNR van 'heel hoge dwangsommen', maar precieze bedragen worden niet genoemd. Ook is onbekend om welke organisaties het gaat en in welke sector.

Te weinig handhaving

Wolfsen deed deze uitspraken naar aanleiding van claims van BNR dat bedrijven uit het mkb de AVG nog veelvuldig overtreden, omdat de wetgeving niet duidelijk is. Er zou sprake zijn van een chaotische situatie, mede omdat de AP niet voldoende handhaaft. De voorzitter erkent dat lang niet alle organisaties hun zaken op orde hebben, maar volgens hem is de bewustwording over de AVG verbeterd en zijn bedrijven er wel degelijk druk mee bezig.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei van dit jaar is de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht. Alle organisatie actief binnen de EU moeten aan deze nieuwe privacywetgeving voldoen. Deze nieuwe wet- en regelgeving zorgt voor administratieve lasten en dwingt organisaties mogelijk tot het nemen van organisatorische en technische maatregelen.

VTM helpt organisaties AVG compliant te worden én te blijven. VTM biedt kennis, hulpmiddelen en diensten om organisaties in staat te stellen compliant te zijn met de AVG wet- en regelgeving. Kijk op AVG compliant worden of doe de AVG Quickscan om te zien op welke vlakken u mogelijk nog maatregelen moet treffen.


Bezoekers van deze pagina bekeken ook: